Dátumy a poplatky DipIFR - jeseň 2014

View this page in: English

Štandardný tréningový poplatok zahŕňa

  • 9/10 dní tréningu rozdelených do modulov.
  • Študijné materiály vrátane materiálov vytvorených odborníkmi PwC.
  • Komplexný študijný plán pre záverečnú skúšku.
  • Podporu lektorov pri štúdiu počas celej doby trvania prípravného kurzu až po záverečnú skúšku.
  • Testovaciu skúšku vrátane jej vyhodnotenia lektormi.
  • Podpora pri registrácii poskytnutá tímom Akadémie.

Trvanie a štruktúra programu: 9/10 dní rozdelených do modulov

DipIFR - ACCA Diplom v IFRS, štruktúra programu pre Bratislavu

Modul Počet dní Termín kurzu
Úvodný kurz 1 2 25. - 26. september 2014
Úvodný kurz 2 2 2. - 3. október 2014
Hlavný kurz 3 22. - 24. október 2014
Opakovací kurz 3 12. - 14. november 2014
Testovacia skúška 1/2 25. november 2014
Oficiálna skúška 1/2 9. december 2014
Uzávierka pre registráciu na skúšku je 8. októbra 2014. Študijné materiály a skúšky sa konajú v anglickom jazyku.

Ceny

Včasná registrácia - pred 15. augustom 1 290 EUR bez DPH
Štandardná registrácia - 15.augusta a neskôr 1 510 EUR bez DPH

 

 

Administratívny poplatok ACCA

Poplatok za skúšku 205 GBP bez DPH (246 EUR excl. VAT)
Skupinové zľavy sú k dispozícii.