Dátumy a poplatky DipIFR - jar 2014

View this page in: English

Štandardný tréningový poplatok zahŕňa

  • 9/10 dní tréningu rozdelených do modulov.
  • Študijné materiály vrátane materiálov vytvorených odborníkmi PwC.
  • Komplexný študijný plán pre záverečnú skúšku.
  • Podporu lektorov pri štúdiu počas celej doby trvania prípravného kurzu až po záverečnú skúšku.
  • Testovaciu skúšku vrátane jej vyhodnotenia lektormi.
  • Podpora pri registrácii poskytnutá tímom Akadémie.

Trvanie a štruktúra programu: 9/10 dní rozdelených do modulov

DipIFR - ACCA Diplom v IFRS, štruktúra programu pre Bratislavu

Modul Počet dní Termín kurzu
Úvodný kurz 4 24. - 27. marec 2014
Hlavný kurz 3 23. - 25. apríl 2014
Opakovací kurz 2 15. - 16. máj 2014
Testovacia skúška 1/2 26. máj 2014
Oficiálna skúška 1/2 10. júna 2014

DipIFR - ACCA Diplom v IFRS, štruktúra programu pre Košice

Modul Počet dní Termín kurzu
Úvodný kurz 4 24. - 25. január a 17. - 18. marec 2014
Hlavný kurz 3 28. - 30. apríl 2014
Opakovací kurz 3 19. - 21. máj 2014
Testovacia skúška 1/2 30. máj 2014
Oficiálna skúška 1/2 10. júna 2014
Uzávierka pre registráciu na skúšku je 8. apríla 2014. Študijné materiály a skúšky sa konajú v anglickom jazyku.

Ceny

Včasná registrácia - pred 31. januárom (Košice) a pred 20. februárom (Bratislava) 1 250 EUR bez DPH (Bratislava), 1 350 EUR bez DPH (Košice)
Štandardná registrácia 1 450 EUR bez DPH (Bratislava), 1 550 EUR bez DPH (Košice)

Administratívny poplatok ACCA

Poplatok za skúšku 205 GBP bez DPH
Skupinové zľavy sú k dispozícii.