Dátumy a poplatky DipIFR

View this page in: English

Štandardný tréningový poplatok zahŕňa

  • 10 dní tréningu rozdelených do modulov.
  • Študijné materiály vrátane materiálov vytvorených odborníkmi PwC.
  • Komplexný študijný plán pre záverečnú skúšku.
  • Podporu lektorov pri štúdiu počas celej doby trvania prípravného kurzu až po záverečnú skúšku.
  • Testovaciu skúšku vrátane jej vyhodnotenia lektormi.
  • Podpora pri registrácii poskytnutá tímom Akadémie.

Trvanie a štruktúra programu: 10 dní rozdelených do modulov

DipIFR - ACCA Diplom v IFRS

Modul Termín kurzu jeseň 2015 Termín kurzu jar 2016 (Bratislava) Termín kurzu jar 2016 (Košice)
Časť 1 10. - 11. september 10. - 11. marec 14. - 17. marec
Časť 2 24. - 25. september 21. - 22. marec  -
Časť 3 21. - 23. október 20. - 22. apríl 13. - 15. apríl
Opakovací kurz 11. - 13. november 11. - 13. máj 16. - 18. máj
Cvičná skúška 26. november 26. máj 26. máj
Oficiálna skúška 11. december jún jún
Termín na zaslanie podkladov na registráciu je 17. august 2015 / 12. február 2016. Študijné materiály a skúšky sa konajú v anglickom jazyku.

Ceny

Včasná registrácia - (do 7. augusta 2015 / 31. januára 2016) 1 290 EUR bez DPH
Štandardná registrácia 1 510 EUR bez DPH
3 dňový opakovací kurz 345 EUR bez DPH

 

 

Administratívny poplatok ACCA

Poplatok za skúšku 2015/2016 295/305 EUR bez DPH
Informujte sa tiež o možnostiach skupinových zliav.