Dátumy a poplatky DipIFR

View this page in: English

Štandardný tréningový poplatok zahŕňa

  • 10 dní tréningu rozdelených do modulov.
  • Študijné materiály vrátane materiálov vytvorených odborníkmi PwC.
  • Komplexný študijný plán pre záverečnú skúšku.
  • Podporu lektorov pri štúdiu počas celej doby trvania prípravného kurzu až po záverečnú skúšku.
  • Testovaciu skúšku vrátane jej vyhodnotenia lektormi.
  • Podpora pri registrácii poskytnutá tímom Akadémie.

Trvanie a štruktúra programu: 10 dní rozdelených do modulov

DipIFR - ACCA Diplom v IFRS

Modul Počet dní Termín kurzu jar 2015 Termín kurzu jeseň 2015
Úvodný kurz 1 2 12. - 13. marec 10. - 11. september
Úvodný kurz 2 2 26. - 27. marec 24. - 25. september
Hlavný kurz 3 20. - 22. apríl 21. - 23. október
Opakovací kurz 3 13. - 15. máj 11. - 13. november
Testovacia skúška 1/2 28. máj 26. november
Oficiálna skúška 1/2 9. jún 11. december
Termín na zaslanie podkladov na registráciu je 16. február/17. august. Študijné materiály a skúšky sa konajú v anglickom jazyku.

Ceny

Včasná registrácia - (do 5. februára/24. augusta) 1 290 EUR bez DPH
Štandardná registrácia 1 510 EUR bez DPH
3 dňový opakovací kurz 345 EUR bez DPH

 

 

Administratívny poplatok ACCA

Poplatok za skúšku 211 GBP bez DPH
Informujte sa tiež o možnostiach skupinových zliav.