Kontakt pre bližšie informácie

View this page in: English Vzdelávací inštitút Akadémia
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Námestie 1. mája 18
815 32 Bratislava
Slovensko
Tel.: +421 2 59350 111
Fax: +421 2 59350 222

www.pwcacademy.sk

Eva Hupková
Vedúca Akadémie
Tel.: +421 2 59350 414
Martin Šalgo
Obchodný zástupca Akadémie
Tel.: +421 2 59350 156
Viktor Lopatník
Obchodný zástupca Akadémie
Tel.: +421 2 59350 814
Alexandra Adamovová
Administrátor Akadémie
Tel.: +421 2 59350 505