CIPD Masterclasses

View this page in: English

CIPD - The Chartered Institute of Personnel and Development

CIPD je profesijná organizácia združujúca odborníkov z oblasti HR a rozvoja ľudských zdrojov.

CIPD Masterclasses

Masterclasses sú sériou jednodňových workshopov zameraných na rôzne témy v oblasti v HR určené pre HR odborníkov.

Témy workshopov v anglickom jazyku

  • Demonstrating ROI in L&D
  • Measuring the Effectiveness of HR
  • Effective Employee Reward and Talent Retention in Austerity
  • Next generation HR – are you savvy enough?