Základný certifikát v HR - CHRP

Zobraziť túto stránku v: English

CIPD Základný certifikát v HR (The Foundation Certificate in Human Resources Practice - CHRP) je kvalifikácia vhodná pre tých, ktorí pracujú alebo zamýšľajú pracovať v oblasti HR a majú záujem rozšíriť si svoje vedomosti a zručnosti alebo chcú podporiť svoju kariéru profesijnou kvalifikáciou CIPD.

CHRP s Akadémiou

  • Študijný program pokrýva všetky kľúčové oblasti HR.
  • Program je interaktívny, podporuje vytváranie kontaktov s ostatnými študentmi a používa prípadové štúdie.
  • Výsledky najnovších výskumov a poznatky odovzdávané prostredníctvom študijných materiálov a online platformy.
  • Skúšky sú vo forme vypracovania reportov, esejí, alebo praktických cvičení so spätnou väzbou.
  • Kurz je v anglickom jazyku.
  • Študenti majú nepretržitú podporu zo strany školiteľa počas celej doby štúdia.
  • Akadémia má status CIPD Centre of Excellence pre Akadémie v CEE regióne.
Pozrite si obsah a štruktúru programu a najbližšie termíny