Základný certifikát v HR - CHRP

View this page in: English

CIPD - The Chartered Institute of Personnel and Development

CIPD je profesijná organizácia združujúca odborníkov z oblasti HR a rozvoja ľudských zdrojov.

Základný certifikát v HR (CIPD Certificate in Human Resource Practice - CHRP)

Kvalifikácia je vhodná pre tých, ktorí pracujú v oblasti HR a majú záujem rozšíriť si svoje vedomosti a zručnosti a chcú podporiť svoju kariéru v HR profesijnou kvalifikáciou CIPD.

Charakteristika programu:

  • Študijný program pokrýva všetky kľúčové oblasti HR.
  • Program je interaktívny, podporuje vytváranie kontaktov s ostatnými študentmi a používa prípadové štúdie.
  • Výsledky najnovších výskumov a poznatky odovzdávané prostredníctvom študijných materiálov a platformy VLE (Virtual Learning Environment).
  • Skúšky sú vo forme vypracovania reportov a esejí. Testovacie hárky zašlú študenti do CIPD na vyhodnotenie.
  • Prednášky sú v anglickom jazyku. Kvalita študijného programu a obsah prednášok je pod neustálym dohľadom CIPD a Akadémie.
  • Nepretržitá podpora zo strany školiteľa počas celej doby štúdia.