CIPD: Certifikát v HR manažmente - CHRM

View this page in: English

CIPD - The Chartered Institute of Personnel and Development

CIPD je profesijná organizácia združujúca odborníkov z oblasti HR a rozvoja ľudských zdrojov.

CIPD Certifikát v HR manažmente (CHRM)

CIPD Certifikát v HR manažmente (Certificate in Human Resource Management - CHRM) je vhodný pre tých, ktorí už pracujú na manažérskej pozícii v oblasti HR, vedú tím ľudí alebo samostatné projekty.

CHRM s Akadémiou

  • 1-ročný študijný program certifikovaný CIPD, ktorého realizáciu zabezpečuje Akadémia poradenskej spoločnosti PwC.
  • 12 školiacich dní.
  • Webináre a virtuálne triedy po každom module (60 minút, založené na prípadových štúdiách).
  • Ohodnotenie na základe vypracovanej eseje/prípadovej štúdie/reportu v dĺžke 3 000 slov, predloženej cez VLE hodnotiteľom zo CIPD na ohodnotenie po absolvovaní každého modulu.
  • Štúdium riadené samotným študujúcim (odporúčaný zoznam študijnej literatúry - knihy, články a výskumy; investovaný čas je približne rovnaký počet hodín ako školenie v učebni).
  • Pomoc zo strany osobného lektora.
  • Štúdium v angličtine.