CIPD: Certifikát v HR manažmente - CHRM

View this page in: English

CIPD - The Chartered Institute of Personnel and Development

CIPD je profesijná organizácia združujúca odborníkov z oblasti HR a rozvoja ľudských zdrojov.

CIPD Certifikát v HR manažmente (CHRM)

CIPD Certifikát v HR manažmente (Certificate in Human Resource Management - CHRM) je vhodný pre tých, ktorí už pracujú na manažérskej pozícii v oblasti HR, vedú tím ľudí alebo samostatné projekty.

CHRM s Akadémiou

Pripojte sa k našej študijnej skupine a získajte výhody:

  • Ročný študijný program CIPD ukončený medzinárodným certifikátom
  • 12 školiacich dní pod vedením Akadémie PwC
  • Absolvovanie webinárov určených pre riešenie prípadových štúdií
  • Vypracovanie 6 esejí na konkrétne zadania
  • Podpora zo strany lektora
  • Štúdium v angličtine