CIMA profesijná kvalifikácia

View this page in: English

CIMA - The Chartered Institute of Management Accountants je najväčšia svetová profesijná asociácia pre špecialistov v oblasti manažérskeho účtovníctva, ktorá ponúka náležitú kvalifikáciu pre ich uplatnenie tak v súkromnom, ako aj verejnom sektore.

Prečo CIMA profesijná kvalifikácia?

So sprísňovaním etických pravidiel, regulačných opatrení a zákonných predpisov pre oblasť finančníctva narastá dopyt po finančných expertoch so širokými odbornými znalosťami a pevnými morálnymi zásadami. Potenciálni zamestnávatelia i klienti preto venujú čoraz väčšiu pozornosť uvedeným profesijným kvalifikáciám. CIMA profesijná kvalifikácia je považovaná za najrelevantnejšiu, celosvetovo uznávanú globálnu finančnú kvalifikáciu pre oblasť podnikania

Pre koho je vhodná?

CIMA pripravuje ľudí na kariéru v oblasti podnikania. Učí ich, ako poskytovať strategické poradenstvo, riadiť riziká či prijímať zásadné rozhodnutia, ako aplikovať účtovné postupy a techniky pri plánovaní a zostavovaní rozpočtu, ako určovať informácie, ktoré manažment potrebuje, či vysvetľovať význam číselných hodnôt manažérom v nefinančnej oblasti. Štúdium je vhodné pre:

 • finančných manažérov, ktorí chcú získať prehľad o ostatných oblastiach podnikania a nadobudnúť širšiu škálu zručností,
 • absolventov s malými praktickými skúsenosťami, ktorí ešte nemajú presne vymedzenú špecializáciu, 
 • tých, ktorí si chcú zabezpečiť flexibilnejšie kariérne príležitosti a zaujímajú sa o účtovníctvo, manažment a financie,
 • tých, ktorých láka kariéra v zahraničí - CIMA je skvelým dôkazom ich šikovnosti, znalostí a zbehlosti v angličtine,
 • či tých, ktorí si chcú rozšíriť svoje manažérske a podnikateľské zručnosti.

CIMA kvalifikácia v skratke

 • CIMA kvalifikácia je rozdelená do troch úrovní.
 • Študenti ukončia štúdium potrebné na získanie CIMA kvalifikácie v priemere za 4-5 rokov.
 • Držiteľom relevantnej kvalifikácie môžu byť odpustené skúšky CIMA.
 • Všetky skúšky na certifikačnej úrovni sa robia cez počítač a môžete ich robiť hocikedy počas roka v našom akreditovanom centre.
 • Skúšky založené na papierových testoch možno robiť dva razy do roka v máji a novembri – v rovnaký čas na celom svete a s tým istým obsahom.
 • Študenti musia mať najmenej trojročné skúsenosti z praxe v príslušnom odbore, aby sa z nich mohli stať autorizovaní manažérski účtovníci.