Centrum pre počítačové skúšky CIMA

View this page in: English

Zavedením nových sylabov CIMA v roku 2015 sa absolvovanie skúšok stalo flexibilnejšie. Všetky skúšky absolvujú študenti v našom akreditovanom Pearson VUE centre na počítači. Skúšok je spolu dvanásť. Deväť testov (Objective tests) je formou výberu z možností (tri v každej úrovni) a po absolvovaní každej úrovne sa rieši jedna prípadová štúdia (Case study). Deväť testov môžete absolvovať kedykoľvek a výsledky sú známe okamžite. Prípadové štúdie sú tiež realizované na počítači, ale známkované expertmi z CIMA. Môžete ich absolvovať 4-krát do roka. Termíny na rok 2015 nájdete na stránke CIMA