CBE centrum

View this page in: English

Akreditované centrá Akadémie pre počítačové skúšky ACCA (Computer Based Exams, CBE) sa nachádzajú v Bratislave a v Košiciach. 

Počítačovou formou sa realizujú nasledujúce skúšky:

ACCA / FIA

FA1 Recording Financial Transaction
MA1 Management Information
FA2 Maintaining Financial Records
MA2 Managing Costs and Finances
FAB (F1) Accountant in Business
FMA (F2) Management Accounting
FFA (F3) Financial Accounting

Počítačové skúšky sa realizujú kedykoľvek v priebehu roka, čo dáva študentom väčšiu flexibilitu najmä v začiatkoch štúdia. Trvajú 2 hodiny a obsahujú 50 otázok, z ktorých každá je za 2 body. Pre úspešné absolvovanie skúšky je potrebné dosiahnuť aspoň 50 bodov. Výsledky sú známe ihneď po skončení testu. V prípade neúspechu je možné skúšku neobmedzene opakovať.

Pre viac informácií o počítačových skúškach alebo by ste sa chceli prihlásiť na tieto skúšky, kontaktujte prosím Akadémiu.