O CIMA

Zobraziť túto stránku v: English

CIMA - The Chartered Institute of Management Accountants

CIMA je najväčšia svetová profesijná asociácia pre špecialistov v oblasti manažérskeho účtovníctva, ktorá ponúka náležitú kvalifikáciu pre ich uplatnenie tak v súkromnom, ako aj verejnom sektore.
CIMA pripravuje ľudí na kariéru v oblasti podnikania. Učí ich, ako poskytovať strategické poradenstvo, riadiť riziká či prijímať zásadné rozhodnutia, ako aplikovať účtovné postupy a techniky pri plánovaní a zostavovaní rozpočtu, ako určovať informácie, ktoré manažment potrebuje, či vysvetľovať význam číselných hodnôt manažérom v nefinančnej oblasti. Absolvent kvalifikácie CIMA získa medzinárodne uznávaný titul CGMA (Chartered Global Management Accountant). Obsah štúdia vychádza tzv. kompetenčného rámca CGMA:

Ponuka Akadémie v spolupráci s CIMA