O ACCA

View this page in: English

ACCA - Association of Chartered Certified Accountants

ACCA je jednou z najväčších a najrýchlejšie rastúcich medzinárodných účtovných a audítorských inštitúcií. Takmer 100-ročná existencia ACCA je dôkazom, že si vybudovala dobré meno svojou kvalitou a jedinečnosťou.
S rastúcim dôrazom na etický kódex, regulačné opatrenia a legislatívu v rámci finančníckej profesie rastie aj dopyt po finančníkoch so skúsenosťami a vysokým etickým štandardom. Preto tak zamestnávatelia ako aj klienti kladú zvýšenú pozornosť týmto profesijným kvalifikáciám.

Ponuka Akadémie v spolupráci s ACCA

Výhody vášho ACCA štúdia

  • Know-how, ktoré je dôkazom, že ste v danej oblasti dosiahli kvalifikačný štandard.
  • Networking s ostatnými študentmi a členmi.
  • Kontinuálne vzdelávanie.
  • Unifikované sylaby upravované v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi.
  • Širšie znalosti v oblastí daní, konzultingu, strategického plánovania, všeobecného manažmentu.
  • Konkurencieschopnosť na trhu práce.