Sledujte nás

Aktuálne

Nový direktor na oddelení poradenstva

Irina Unkovski nastúpila do PwC na Slovensku ako direktor oddelenia CP&I (Capital Projects & Infrastructure) pre región strednej a východnej Európy, aby rozvíjala a viedla oblasť poradenských služieb pre veľké investičné projekty.

Potrebujete tipy pre vykazovanie podľa IFRS za hospodársky rok končiaci sa 31. marca 2017?

Naše účtovné pripomenutia Vás navedú správnym smerom. Prečítajte si publikáciu, ktorá v hlavných bodoch popisuje požiadavky na vykazovanie podľa IFRS k 31. marcu 2017.

Projekt D4/R7 získal ocenenie PPP transakcia roka 2016 v Európe

Magazín Project Finance International udelil 1. februára 2017 v Londýne ocenenie prestížne ocenenie "PPP transakcia roka 2016 v Európe" projektu D4/R7 na Slovensku. PwC Slovensko a PwC Česká republika boli vedúci poradca pri tomto projekte v rokoch 2014 - 2016.

PwC je jedným z najatraktívnejších zamestnávateľov v Európe

Spoločnosť PwC sa stala 4. najatrakívnejším zamestnávateľom v Európe v roku 2016 pre študentov ekonomických smerov. Vyplýva to z aktuálneho rebríčka World´s Most Attractive Employer spoločnosti Universum. na prieskume sa zúčastnilo 192 000 študentov ekomonických a technických škol v Európe.

Sú vaše procesy a systémy pripravené pre IFRS 15 a IFRS 16?

Dovoľujeme si vás informovať o konferencii s názvom „Stretnutie IFRS 15 a 16 s IT vo Viedni“, na ktorú vás týmto zároveň srdečne pozývame. Spoločne s našimi kolegami z PwC a vybranými poskytovateľmi IT, ako napríklad SAP, Nakisa, Sopra Steria, Tagetik, Amana, Aptitude Software, Oracle, budeme prezentovať existujúce IT riešenia pre IFRS 15 a IFRS 16 našim klientom z rozličných krajín.

Spoločnosť v kríze – čo treba ešte zohľadniť pred koncom roka

Ak máte záväzky po lehote splatnosti viac ako 30 dní, táto legislatíva sa Vás týka.

65 % rodinných podnikov má v správnej rade ľudí, ktorí nie sú členmi rodiny

Iba 1 zo 4 rodinných firiem sa cíti ohrozená revolučnými zmenami, ktoré so sebou prináša éra digitalizácie a 43 % rodinných firiem nemá plán na zabezpečenie nástupníctva. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu, ktorý vykonala spoločnosť PwC na základe 2 802 interview s vyššími riadiacimi pracovníkmi rodinných firiem pôsobiacich v 50 krajinách sveta.

Zmeny v DPH legislatíve platné od 1. januára 2017

V tomto vydaní Vám prinášame zhrnutie hlavných zmien, ktoré prináša už schválená novela zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2017. Okrem iného, súčasné vydanie obsahuje aj informáciu o návrhu zákona, ktorým sa odkladá povinná aktivácia elektronických poštových schránok pre komunikáciu s verejnosťou na 1. júla 2017.

Zmeny, ktoré prináša novela Zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2017

Tax and Legal Alert, november 2016, vydanie 5 V aktuálnom vydaní Vás informujeme o zmenách, ktoré prináša novela Zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2017. Zmeny v novele boli schválené Národnou radou v stredu 23. novembra 2016. Momentálne sa čaká na podpis prezidenta a následné uverejnenie v Zbierke zákonov.

Štúdia Paying Taxes 2017: Daňové zaťaženie firiem na Slovensku je o 10 percentuálnych bodov vyššie ako celosvetový priemer i priemer EÚ & EFTA

Podľa výsledkov 11. ročníka štúdie Paying Taxes 2017, ktorú vydala skupina Svetovej banky a poradenská spoločnosť PwC, krajiny vo svete pokračujú v zjednodušovaní a znižovaní daňových povinností v biznise. Štúdia skúma jednoduchosť platenia daní v 190 krajinách na príklade modelovej - strednej veľkej firmy v jednotlivých krajinách podľa stavu legislatívy ku koncu roka 2015.

Firmy s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu si prevzali ocenenia Leading HR Organisation 2016

Poradenská spoločnosť PwC vyhlásila víťazov piateho ročníka ocenenia Leading HR Organisation – súťaže, ktorá oceňuje firmy s najefektívnejším riadením ľudských zdrojov a najlepšími praktikami v oblasti personálneho manažmentu na Slovensku v šiestich kategóriách..

PwC Slovensko je najväčšia poradenská firma na Slovensku už po štvrtýkrát

Spoločnosť PwC Slovensko obhájila pozíciu jednotky na trhu a po štvrtýkrát je najväčšou poradenskou firmou na slovenskom trhu podľa týždenníka TREND. S tržbami vyše 47 miliónov eur za rok 2015 zaznamenala medziročný nárast 15 %.

PwC spustilo vo Varšave akceleračný program pre mladé inovatívne firmy

Varšava, 12. september 2016. – PwC oznámilo spustenie programu Startup Collider, ktorý predstavuje novú iniciatívu na podporu a rozvoj stredo- a východoeurópskych startupov. PwC poskytne v rámci programu co-workingový priestor, ubytovanie a predovšetkým poradenstvo renomovaných mentorov, ktorí budú s vybranými startupmi spolupracovať na dennej báze za účelom urýchlenia komercializácie ich produktov a služieb.

Najlepšie platia firmy v odvetví informačných technológií

Oddelenie Poradenstva pre ľudské zdroje zverejňuje výsledky v poradí už 24. edície prieskumu odmeňovania realizovaného medzi spoločnosťami pôsobiacimi na Slovensku, PayWell 2016.

Globálne tržby PwC vzrástli na rekordných 35,9 miliárd dolárov za finančný rok 2016

Spoločnosť PwC vykázala za fiškálny rok ukončený 30. júna 2016 celkové globálne hrubé tržby vo výške 35,9 mld. USD. Pri konštantných výmenných kurzoch vzrástli celkové globálne tržby PwC o 7 %. Počet zamestnancov dosiahol rekordnú úroveň 223-tisíc .

Zaujíma Vás ako využívajú technológie kolegovia na daňových oddeleniach v iných spoločnostiach?

V nadväznosti na naše publikácie zo série "Daňové oddelenie budúcnosti" sme pripravili tento krátky prieskum zameraný na úroveň využívania technológií pri plnení úloh daňového oddelenia, zúčastnite sa aj Vy a zistite aké je Vaše skóre. Pre viac informácií kontaktujte Dagmar Haklovú, tel: +421 2 59350 619

Aktuálne výsledky PayWell 2016 k dispozícii

Oddelenie poradenstva pre ľudské zdroje v týchto dňoch zverejňuje aktuálne výsledky nového ročníka najväčšej platovej štúdie na Slovensku PayWell 2016.

Platobný styk zvykol byť jedným z odvetví, ktoré boli najmenej náchylné na revolučné zmeny v ich fungovaní. V dnešnom svete zaplavenom finančnými technológiami to však už neplatí.

Drvivá väčšina tradičných firiem zaoberajúcich sa realizáciou platobného styku sa obáva, že stratí časť svojho trhového podielu na úkor FinTech spoločností. Do roku 2020 môžu tradiční hráči prísť o vyše štvrtinu svojich výnosov a tlak na maržu predstavuje pre nich vážne riziko ohrozenia.

Ženyv biznise: Kde je najlepšie byť pracujúcou ženou

Prinášame Vám správu Ženy v biznise, ktorá sumarizuje postavenie žien v kľučových ekonomických ukazovateľoch pre 33 krajín OECD. Severské krajiny naďalej kraľujú rebríčkom. Slovensko si udržalo 26. pozíciu.

Brexit a referendum o EÚ

Spojené kráľovstvo hlasovalo vystúpení z EÚ, ktoré bude mať významné dôsledky pre podniky. Naši odborníci sú tu, aby vám pomohli zorientovať sa vo výsledkoch referenda. Pohľady na možný vývoj situácie nájdete na našej stránke.

Novým lídrom auditu v PwC sa stáva Alica Pavúková

Alica Pavúková sa stáva novým lídrom oddelenia auditu poradenskej spoločnosti PwC na Slovensku od 1. júla 2016.

Novým partnerom v PwC sa stal Asif Khoja

Asif Nazir Khoja sa stáva novým partnerom poradenskej spoločnosti PwC od 1. júla 2016 na oddelení auditu so sídlom v Bratislave. Bude pracovať ako vedúci partner pre nadnárodné americké firmy na Slovensku a v strednej a východnej Európe.

Päť trendov, ktoré určia budúcnosť zábavného a mediálneho priemyslu

Podiel mladých ľudí v krajine je najdôležitejší faktor rastu tržieb. Sila globálneho a lokálneho obsahu, schopnosť spotrebiteľov nadizajnovať si vlastné mediálne menu a balíkovanie služieb zásadne ovplyvnia biznis v médiách a zábave. Tržby sa neustále presúvajú z vydavateľského biznisu do videa a internetového biznisu, najmä do monetizácie dát o spotrebiteľoch a do služieb šíriacich obsah na internete priamo zákazníkom.

Európska komisia prišla k záveru

Tax and Legal Alert, september 2016, vydanie 4 Médiá priniesli informáciu o vydaní rozhodnutia Európskej komisie („EK“) v súvislosti s vyšetrovaním štátnej pomoci poskytnutej spoločnosti Apple v Írsku, pričom ide najmä o vzájomné dohody ohľadne alokácii zisku a korporátneho zdaňovania. Vo svojom stanovisku prišla EK k záveru, že Apple ťažil z neoprávnenej štátnej pomoci poskytnutej Írskom a tak nariaďuje plné vrátenie nezákonne poskytnutej štátnej pomoci vo výške až 13 miliárd Eur spolu s prislúchajúcim úrokom.

Oddelenie auditu ponúka novú službu Treasury

Pomáhať spoločnostiam riadiť finančné riziká bude tím na oddelení auditu pod vedením Martina Galloviča. Ponúka integrované riešenia a vedomosti v oblasti regulácie, vnútorných kontrol, informačných technológií, účtovníctva a riadenia rizík.

Väčšina dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku očakáva v tomto roku rast tržieb

Dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily už vnímajú ako limitujúci faktor ďalšieho rastu. Uspieť v odvetví je náročnejšie – až 77 % dodávateľov plánuje v najbližšej budúcnosti zvýšiť efektivitu výrobných kapacít. Vyplýva to z Prieskumu dodávateľov automobilového priemyslu 2016.

Do Priemyslu 4.0 plánujú firmy vo svete investovať do roku 2020 viac ako 900 miliárd dolárov ročne

Viac ako 900 miliárd dolárov ročne plánujú investovať najvýznamnejšie svetové firmy do štvrtej priemyselnej revolúcie pod názvom Priemysel 4.0 podľa prieskumu poradenskej spoločnosti PwC medzi viac ako 2000 firmami z 9 priemyselných odvetví a z 26 krajín vo svete.

PwC Legal je odporúčanou právnickou kanceláriou

V súťaži Právnická firma roka 2016 týždenníka TREND a servera Epravo.sk boli po štvrtý krát vyhlásené výsledky.

Tretina slovenských manažérov sa stretla s hospodárskou kriminalitou

Na Slovensku sa za posledných 24 mesiacov viac ako tretina (34%) respondentov stretla s jedným alebo viacerými prípadmi hospodárskej kriminality. Hospodárska kriminalita je stále vážny problém ovplyvňujúci spoločnosti na svete, v krajinách strednej a východnej Európy a na Slovensku.

Šéfovia firiem vyžadujú na Slovensku zmeny najmä vo vymáhateľnosti práva a v školstve

Generálni riaditelia firiem na Slovensku sa vyjadrili v prieskume PwC ako vidia rast svojich firiem v najbližších rokoch, a ktoré faktory ohrozujú podnikanie na Slovensku do budúcna. Vyplýva to zo Slovenského CEO prieskumu 2016 spoločnosti PwC a magazínu Forbes.

Príležitosti čakajú: Ako poistné technológie menia poisťovníctvo

Poisťovne si veľmi dobre uvedomujú, k akej revolúcii dochádza v oblasti finančných technológií: 74 % respondentov považuje inovácie v tejto oblasti za výzvu pre svoj sektor. Existuje dobrý dôvod domnie-vať sa, že v obchodných modeloch sektoru poisťovníctva dochádza k skutočne prevratným zmenám, a to či už pod vplyvom externých faktorov (napr. prudkým vzostupom ekonomiky zdieľania) alebo v dôsledku schopnosti zdokonaliť svoju prevádzkovú činnosť využívaním umelej inteligencie.

Londýn je znovu na čele rebríčka PwC Cities of Opportunity, nasleduje ho Singapur a Toronto

Štúdia prináša index sociálneho a ekonomického zdravia 30 miest vo svete. • Európske mestá – Londýn, Paríž, Amsterdam – majú silné postavenie v štúdii PwC • Kľúčové parametre štúdie sú – ekonomická sila, jednoduchosť podnikania, prístup k vzdelaniu, pripravenosť na technológie, geografická poloha a prístup • Londýn má silné stránky a veľký potenciál v rámci konkurenčného boja, ktorému bude čeliť po Brexite • Súčasťou hodnotenia boli aj odolnosť voči nepredvídaným rizikám a daňové profily