Semináre a školenia

Odborné semináre a školenia Akadémie* / Professional seminars and expert training by the Academy*

jar 2014 CIA Review Course - Part 2: Internal Audit Practice
March - May 2014 DipIFR - ACCA Diploma in IFRS, spring 2014 (Bratislava)
March - May 2014 DipIFR - ACCA Diploma in IFRS, spring 2014 (Košice)
september 2014 - jún 2015 IFRS Akadémia - 5 alebo 10 školiacich dní
január - október 2014 IFRS Akadémia - 5 alebo 10 školiacich dní
október 2013 - máj 2014 CIMA pre právnikov
17.06.2014 Unique Shaolin courses for CEOs and top managers: Stress Management the Shaolin way
16.06.2014 Unique Shaolin courses for CEOs and top managers: Self-Empowerment the Shaolin way
20.05.2014 IFRS, štatutárne účtovníctvo a dane: IFRS 10 – Konsolidovaná účtovná závierka
29.04.2014 Seminár: Digitálne HR – budúca realita alebo fikcia?
29.04.2014 Unique Shaolin courses for CEOs and top managers: Shaolin Conflict Management
28.04.2014 Unique Shaolin courses for CEOs and top managers: Self-Empowerment the Shaolin way
24.04.2014 Stretnutie členov platformy Fraud Forum: Globálny prieskum hospodárskej kriminality 2014, správa za Slovensko
14-15.04.2014 Project Management in Business
*pozn: Za absolvovanie týchto školení môžete získať CPD body.
*note: For completion of the training you can get CPD points.

Biznis semináre a konferencie / Busines seminars and conferences

20.5.2014 Conference: Future of SSC/BPO in Slovakia


Predošlé akcie, semináre a školenia / Previous events

25.03.2014 IFRS, štatutárne účtovníctvo a dane: Zníženie hodnoty a ocenenie reálnou hodnotou
19.02.2014 Čaj o piatej s ACCA/Tea at five with ACCA - ZRUŠENÉ/CANCELLED
13.02.2014 Daňové školenie: Príprava a podávanie kontrolného výkazu a novela DPH zákona platná od 1. januára 2014
12.02.2014 Školenie: HR kontroling - od dát k riešeniam
21.01.2014 IFRS, štatutárne účtovníctvo a dane: Účtovná závierka a daňové priznanie 2013, zmeny v účtovníctve a dani z príjmov platné pre rok 2014