Kalendár seminárov a školení

Financie

Názov kurzu počet dní Dátumy kurzov jar 2017 Skúšky marec 2017 Skúšky jún 2017 registrujte sa informujte sa
ACCA F1-Accountant in Business 4 10.-13. apríl CBE CBE
ACCA F2-Management Accounting 5

20.-24. marec

24.-28. apríl

8.-12. máj

CBE CBE
ACCA F3-Financial Accounting 5

13.-17.február

13.-17. marec

15.-19. máj

CBE CBE
ACCA F4 - Corporate and Business Law 5 3.-7. apríl CBE CBE
ACCA F5 - Performance Management 5 15.-19. máj

8. marec

7. jún
ACCA F6 - Taxation 5 1.-5. máj

9. marec 

8. jún
ACCA F7 - Financial Reporting 5 22.-26. máj

7. marec

6. jún
ACCA F8 - Audit and Assurance 5 15.-19. máj

6. marec

5. jún
ACCA F9 - Financial Management 5

15.-19. máj

22.-26. máj

10. marec

9. jún
ACCA P1 - Governance Risk and Ethics 4 9.-12. máj 8. marec 7. jún
ACCA P2 - Corporate Reporting 5 8.-12. máj

7. marec

6. jún
ACCA P3 - Business Analysis 5 22.-26. máj 9. marec  8. jún
ACCA P7 - Advanced Audit and Assurance 5 1.-5. máj 6. marec  5. jún
Názov kurzu počet dní Dátum kurzu registrujte sa informujte sa
FIA FA1 - Recording Financial Information 2 available on request
FIA MA1 - Management Information 2 available on request
FIA FA2 - Maintaining Financial Records 3 available on request
FIA MA2 - Managing Costs and Finance 3 available on request
FIA FAB/F1 - Accountant in Business 4

available on request

FIA FMA/F2 - Management Accounting 5 available on request
FIA FFA/F3 - Financial Accounting 5 available on request
Názov kurzu počet dní

Jar 2017 Bratislava

registrujte sa informujte sa
Part I. 2 13. - 14. marec
Part II. 2 21. - 22. marec    
Part III. 3 24. - 26. apríl    
Revision course 3 10. - 11. máj    
Mock exam 1/2 26. máj    
Official exam 1/2 jún 2017    
Názov kurzu počet dní

   I. Q    2016

 II. Q   2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

registrujte sa informujte sa
CIMA E1 - Organisational Management 3 TBA TBA TBA TBA
CIMA P1 - Management Accounting 3 TBA TBA TBA TBA
CIMA F1 - Financial Reporting and Taxation 3+2 webex TBA TBA

TBA

TBA
CIMA E2 - Project and Relationship Management 3 TBA TBA TBA TBA
CIMA P2 - Advanced Management Accounting

3+2

webex

TBA

TBA TBA TBA
CIMA F2 - Advanced Financial Reporting

3+2

webex

TBA

TBA

TBA TBA
Preparatory training for Operational level case study TBA TBA TBA TBA

TBA

Preparatory training for Management level case study TBA TBA TBA TBA

TBA

Názov kurzu Paper počet dní

Part I.

Part II.

Revision

Exam registrujte sa informujte sa
ADIT - Advanced Diploma in International Taxation 1 6

20-21 September

19-20 October

14-15 November December 2017  
Názov kurzu počet dní

I. Q 2017

II. Q 2017

III. Q 2017

IV. Q 2017 registrujte sa informujte sa
Zmeny v účtovníctve a účtovná závierka 2016, zmeny v dani z príjmov právnických osôb a dani z pridanej hodnoty od 1.1.2016 0,5

7. február

 

     
US GAAP 0,5 20. marec      
IFRS 15 - Účtovanie výnosov vrátane praktických príkladov 0,5   12. apríl    
Testovanie vlastností fin. nástrojov pre účely ocenenia umorovanou hodnotou (SPPI test) podľa IFRS 9  0,5    20.   jún    
Modelovanie opravných položiek podľa IFRS 9 v praxi 0,5     19. september  
Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2017 - zmeny, novely štandardov a na čo si dať pozor I. 0,5      

19. október

Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2017 - zmeny, novely štandardov a na čo si dať pozor II. 0,5       28. november
Účtovanie lízingu po novom - IFRS 16 0,5       14. december
Názov kurzu počet dní

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

I. Q 2017

registrujte sa informujte sa
IFRS Akadémia 2016/2017 10

21.apr

19.máj

16.jún

12.júl

13.sept

20.okt

24.nov

14.február

23.marec

12. apríl

IFRS Akadémia 2017/2018 10 II. Q 2017 III. Q 2017 IV. Q 2017 I. Q 2018

25.apr

25.máj

22.jún

11.júl

26.sept

26.okt

23.nov

12.dec

15.feb

15.mar

Názov kurzu počet dní Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 registrujte sa informujte sa
Škola DPH 4 15. máj 30. máj 6. jún 13. jún
Škola dane z príjmov 4 20. apríl 27. apríl 4. máj 11. máj

Projektový manažment & Bezpečnosť, IT audit a riadenie rizík

Názov kurzu počet dní

I.Q 2017

II. Q 2017

III. Q 2017

IV. Q 2017

registrujte sa informujte sa
Project Management Professional (PMP)® 5 6.-10. marec 29.-31. máj a 1.-2. jún - -  
Certified Associate in Project Management (CAPM)® 5 6.-10. marec

29. - 31. máj a 1.-2. jún

- -  
Project Management in Business 2   TBC      
Názov kurzu počet dní

I. Q 2017

II. Q 2017

III. Q 2017

IV. Q 2017

registrujte sa informujte sa
Profesijná kvalifikácia CISA® 6

20.marec

28.marec

5.apríl

12.apríl

27.apríl

3.máj

   

 

Ľudské zdroje a kurzy manažérskych zručností

Názov kurzu Dní Intro Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul5 Modul  6 registrujte sa
Certificate in HR Management 10,5 12.6. 2017 16.6. 2017 4.-5.9. 2017 23.10. 2017 27.-28.11. 2017 15.-16.1. 2018 5.-6.3. 2018
Názov kurzu Dní Intro Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul5 Modul  6 Modul  7 registrujte sa
Certificate in HR Practice 10,5 12.5. 2017 22.5. 2017 23.5. 2017 19.6. 2017 20.6. 2017 8.9. 2017 30.-31. 10. 2017 30.11-1.12.2017
Názov kurzu počet dní

2017

registrujte sa informujte sa
Školenie Behaviorálna ekonómia 2

7. marec

14. marec

Názov kurzu počet dní

I. Q 2017

II. Q 2017

III. Q 2017

IV. Q 2017

registrujte sa informujte sa
Školenie Change Management 2

TBA

TBA TBA TBA
Názov kurzu počet dní

I. Q 2017

II. Q 2017

III. Q 2017

IV. Q 2017

registrujte sa informujte sa
Školenie Vizuálna komunikácia 2 TBA

TBA

TBA

TBA

Semináre, stretnutia a diskusie

Názov počet dní I. Q 2017 II. Q 2017 III. Q 2017 IV. Q 2017 registrujte sa
Robotics Process Automation 0,5 9. mar      
Názov počet dní I. Q 2017 II. Q 2017 III. Q 2017 IV. Q 2017 registrujte sa
Cloud-príležitosti a riziká 0,5 20.jan