Tax & Legal Alert - slovenská verzia

View this page in: English

Cezhraničná spolupráca pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb

Od 18. júna 2016 má vojsť do platnosti Zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.

Najnovšie informácie v súvislosti s novelou zákona o DPH (268/2015 Z.z.) a novelou daňového poriadku (269/2015 Z.z.), ktoré sú účinné od 1. januára 2016

Indirect Tax Alert, február 2016, vydanie 1 V tomto vydaní Vám prinášame prehľad najnovších pokynov a informácií vydaných Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s novelou zákona o DPH a novelou daňového poriadku, ktoré sú účinné od 1. januára 2016.