Tax & Legal Alert - slovenská verzia

View this page in: English

Členské štáty Európskej únie dosiahli politickú dohodu o znení Smernice proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

Tax and Legal Alert, júl 2016, vydanie 3, Ministri financií 28 krajín EÚ dosiahli na zasadnutí dňa 21. júna 2016 politickú dohodu o smernici Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá boja proti praktikám vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (tiež známu ako ATAD – „Anti-Tax Avoidance Directive“). Kľúčové opatrenia v ATAD: daňová uznteľnosť úrokov, pravidlá pre zdaňovanie pri presune z daňovej jurisdikcie, všeobecné pravidlo proti zneužívaniu, CFC pravidlá (controlled foreign corporation), Pravidlá zamerané proti rozdielnemu zdaňovaniu hybridných spoločností alebo hybridných nástrojov.

Podávanie colných vyhlásení elektronicky už nie je možnosť, ale povinnosť

Indirect Tax Alert, jún 2016, vydanie 3 Dňom 1. mája 2016 nadobudol účinnosť nový Colný kódex Únie (UCC, Union Customs Code). Základné princípy fungovania colného konania zostávajú novou colnou legislatívou nedotknuté, tzn. tovar dovážaný z krajín mimo EÚ a vyvážaný do týchto krajín musí byť aj naďalej predmetom colného konania. Avšak došlo k viacerým zmenám, pričom niektoré možno považovať za zásadné, a to vo vzťahu k novým výhodám, ako aj naopak sprísneniu niektorých pravidiel.

Balík opatrení proti daňovým únikom čiastočne prijatý ministrami financií EU

Tax and Legal Alert, jún 2016, vydanie 2 Rada Európskej únie pre hospodárske a finančné záležitosti (“ECOFIN”) na svojom poslednom zasadnutí 25. mája 2016 prijala niektoré časti balíka opatrení na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (ATAP), ktorý bol predstavený v januári.

Prehľad najnovších pokynov a informácií vydaných FR SR v oblasti DPH

Indirect Tax Alert, máj 2016, vydanie 2 V aktuálnom vydaní vám prinášame prehľad najnovších pokynov a informácií vydaných Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky („FR SR") v oblasti DPH. Aktualizácie sa týkajú najmä reportovania v kontrolnom výkaze.

Cezhraničná spolupráca pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb

Tax and Legal Alert, apríl 2016, vydanie 1 Od 18. júna 2016 má vojsť do platnosti Zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.

Najnovšie informácie v súvislosti s novelou zákona o DPH (268/2015 Z.z.) a novelou daňového poriadku (269/2015 Z.z.), ktoré sú účinné od 1. januára 2016

Indirect Tax Alert, február 2016, vydanie 1 V tomto vydaní Vám prinášame prehľad najnovších pokynov a informácií vydaných Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s novelou zákona o DPH a novelou daňového poriadku, ktoré sú účinné od 1. januára 2016.