Školenie: HR kontroling

 

Osobné údaje účastníka / Participant’s Personal Details

Kontaktná osoba / Contact Person

V prípade, že ide o platenú udalosť, vyplňte prosím fakturačné údaje. If the event is a paid one, please fill in billing details.

Fakturačná adresa (ak sa líši od poštovej) / Billing address (if different from postal address)