IFRS a štatutárne školenie: Ako zostaviť ľahko a efektívne výkaz peňažných tokov 2012

 

Osobné údaje účastníka / Participant’s Personal Details

 

Kontaktná osoba / Contact Person

 

V prípade, že ide o platenú udalosť, vyplňte prosím fakturačné údaje. If the event is a paid one, please fill in billing details.

 

Fakturačná adresa (ak sa líši od poštovej) / Billing address (if different from postal address)