Davčne novice

View this page in: English

Davčne novice, julij 2015

 

 V njih preberite o 

    Spremembah ZDDPO-2:

 • Preprečevanje zlorab določb o izvzemu dividend ter obdavčevanja na viru
 • Vključitev učinkov ponovnih meritev čistih obveznosti za prezaposlitvene zaslužkov zaposlencev v davčno osnovo

    Spremembah ZDavP-2:

 • Zavezujoča informacija
 • Vnaprejšnji cenovni sporazum
 • Dodatne možnosti za poplačilo davčnega dolga
 • Odprava administrativnih ovir
 • Davčna izvršba

     Novostih znotraj davčne zakonodaje:

 • Davčna obravnava pametnega telefona
 • Boj proti sivi ekonomiji
 • Spremembe s področja obdavčitve nepremičnin
 • Avtomatična izmenjava podatkov o dohodkih v tujini (AIP)

  

Sodelujte pri oblikovanju naše davčne publikacije

Davčne novice - arhiv 2015

Davčne novice - arhiv 2014

Davčne novice - arhiv 2013
Davčne novice - arhiv 2012
Davčne novice - arhiv 2011
Davčne novice - arhiv 2010
Davčne novice - arhiv 2009
Davčne novice - arhiv 2008