Revizija informacijskih sistemov in procesov (SPA)

View this page in: English

V današnjem poslovnem svetu postajata informacijsko okolje in okolje finančnega poročanja vedno bolj povezana in kompleksna, organizacije pa se vedno bolj zanašamo na informacije pridobljene iz teh okolij.V veliko državah novi predpisi poudarjajo pomembnost notranjih kontrol in pogosto zahtevajo neodvisno mnenje o učinkovitosti teh kontrol.

 

Posvečanje posebne pozornosti oblikovanju, dokumentaciji in delovanju notranjih kontrol ter kontrolnega okolja je ključno za zagotavljanje pravilnosti in pravočasnosti informacij, ki jih potrebujemo pri finančnem poročanju in odločanju poslovodstva.

 

Če je vaša situacija takšna:

 • potrebujete zaupanje v kvaliteto informacij.
 • potrebujete pomoč pri dokumentiranju in testiranju vaših notranjih kontrol.
 • potrebujete neodvisni pregled strukture notranjih kontrol, vključno z identifikacijo pomanjkljivosti in možnih izboljšav.
 • se zanašate na finančne informacije tretjih oseb in potrebujete neodvisno mnenje.
 • ste implementirali nov IT sistem in bi radi neodvisen pregled vgrajenih notranjih kontrol.
 • vstopate v skupni podjem (Joint Venture) in potrebujete skrbni pregled sistemov in kontrol..


Kako Vam v PwC lahko pomagamo?


Naš oddelek Systems and Process Assurance (SPA) zagotavlja storitve povezane s kontrolami v procesu finančnega poročanja, vključno s finančnimi poslovnimi procesi in nadzornimi IT kontrolami. SPA vam nudi naslednje storitve:
 • pregled procesnih kontrol v poslovnih informacijskih sistemih
 • pregled varnostih kontrol v bazah podatkov
 • pregled splošnih IT kontrol
 • varnostni pregledi infrastrukture
 • skladnost z zakonskimi zahtevami (Basel II, King)
 • skrbni pregledi (Due Diligence) informacijskih sistemov in kontrol
 • pred- in po-implementacijski pregledi informacijskih sistemov