Solvency II

View this page in: English

Datum lansiranja in nekatere tehnične specifikacije Solventnosti II so še vedno predmet razprave. Vendar to ne bi smelo vplivati na napredovanje implementacije, saj je 80% tistega, kar bi moralo biti narejeno, že jasno.

Veliko državnih nadzornikov prav tako pričakuje, da bodo številke Solventnost II potrjene v letu 2013, kot je bilo prvotno načrtovano. To pomeni, da morate imeti do takrat delujoče ocenjevalne, potrditvene in upravljalne postopke.

Na podlagi našega raznolikega dela z zavarovatelji in nadzorniki v zvezi s praktično uporabo direktive lahko vašemu podjetju pomagamo poenostaviti in pospešiti implementacijo ter premagati strateške kot tudi tehnične izzive.

Za več informacij obiščite našo globalno stran - Solvency II