Uredbeno svetovanje ter pregled in preiskave

View this page in: English

PwC-jevi strokovnjaki za revizijo imajo veliko izkušenj in znanja tako s slovenskimi kot mednarodnimi uredbenimi in računovodskimi zadevami.

Ključne storitve

Predpisi finančnih storitev

Kako vam PwC lahko pomaga

PwC-jevi finančni strokovnjaki nudijo pomoč bankam in zavarovalnicam pri delovanju v skladu z državnimi in mednarodnimi predpisi in poročanjem, vključno z novo zahtevo (Basel II, Solventnost II) glede kapitalske ustreznosti, ter pri vzpostavitvi kontrol, ki preprečujejo pranje denarja in druge vrste gospodarskega kriminala.