Basel III

View this page in: English

Pomembno je, da organizacije začnejo preoblikovati poslovne modele in jih prilagajati novim tržnim in likvidnim standardom. Organizacije s takojšnim preoblikovanjem ne le, da pridobijo na času pri soočanju z izzivi, ki jih s seboj prinaša Basel III, pač pa so celo v boljšem položaju za odziv na pritisk konkurence in na kompleksnost ter negotovosti širšega uredbenega okolja.

Za več informacij lahko obiščete našo globalno spletno stran Basel III.