Revizijske in sorodne storitve ter svetovanje

View this page in: English

Globalna praksa podjetja PricewaterhouseCoopers pod imenom Revizijske in sorodne storitve in svetovanje vključuje storitve, katerih namen je zvečati vrednost za delničarje in zmanjšati tveganja v neprestano spreminjajočem se tržnem okolju.

Glavne poslovne storitve so:

 • Revidiranje in sorodne storitve finančne uspešnosti in delovanja podjetij.
 • Revidiranje finančnih izkazov v skladu z mednarodnimi pravilu, ki so pripravljeni po:
  • slovenskih,
  • mednarodnih (IAS) in
  • ameriških računovodskih standardih (US GAAP).
 • Svetovanje strankam o slovenskem računovodstvu in reviziji in analiziranje možnega vpliva hitrosti in smeri ekonomskih in finančnih sprememb na poslovne dejavnosti v Sloveniji.
 • Pomoč strankam pri celostnem upravljanju njihovih poslovnih tveganj in s tem pomoč pri izboljšanju finančne uspešnosti.
 • Izvajanje transakcijskih storitev kot osrednjega dela združevanj in prevzemov, privatizacije, cenitev, študij izvedljivosti (‘feasibility’) in priprave poslovnega načrta.
 • Ocene računovodskih in informacijskih sistemov z namenom izboljšati zmogljivost, učinkovitost, ekonomičnost in varnost.

Imamo dovolj izkušenj, da razumemo, kolikšen pomen ima zakonodaja za dejavnosti naših strank, ki jim tako lahko pomagamo pri razvoju primerne strategije, s katero bodo kar največ pridobile.

Razvili smo močne vezi z glavnimi nosilci odločanja v Sloveniji, vključno z ministrstvi in različnimi lokalnimi organizacijami, ki nam omogočajo reševanje vprašanj strokovne in poslovne narave in prepoznavanje zanesljivih virov informacij.

Za več informacij se izvolite obrniti na višjega območnega partnerja Pawla Peplinskega .

Ostale revizijske in sorodne storitve