Zaposlitve za začetnike

DELO PRI NAS

Delati pri nas pomeni biti del skupine zelo motiviranih in nadarjenih strokovnjakov, ki si stalno prizadevajo za kreativno izvajanje storitev za naročnike v okolju neprestanega izobraževanja in izpopolnjevanja.

Pri nas je svet priložnosti in odločitev je samo vaša

Če ste pravkar diplomirali vam ponujamo možnost zaposlitve na naslednjih področjih:

Revizijske in sorodne storitve ter svetovanje
Naš oddelek za revizijske storitve nudi širok izbor od kreativnih strokovnih storitev revizije računovodskih izkazov in računovodskega svetovanja do visoko specializiranih storitev kot je interna revizija ter revizija informacijskih sistemov.

Davčne storitve
Kot davčni svetovalec boste podajali inovativne in visokokvalitetne strokovne predloge, ki bodo našim strankam v pomoč pri reševanju njihovih kompleksnih problemov. Upoštevaje raznolikost/pestrost storitev, nudimo posameznikom ter pravnim osebam celovito storitev davčnega svetovanja s celotnega davčnega področja (Davek na dodano vrednost, Trošarine, Davek od dobička pravnih oseb, Dohodnina, Sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja Zakon o davkih občanov, Uvozne dajatve, Drugi davki, Davčni postopek) in ostalih dajatev (Prispevki za socialno zavarovanje, Sporazumi o socialni varnosti). Poleg tega pa družba opravlja tudi storitve svetovanja s področij, ki so povezane z davčnim področjem, kot na primer storitve svetovanja s področij delovnega in gospodarskega prava ter finančno-računovodskega področja.

Na naslednjih povezavah vam nudimo tudi možnost kratkega vpogleda v svet dveh glavnih dejavnosti naše družbe: