Revizijske in sorodne storitve ter svetovanje - zaposlitev začetnikov

Kakšne lastnosti in sposobnosti mora imeti revizor?

Revizija večinoma poteka v strankinih prostorih. Včasih so revizorji sezonsko močno obremenjeni, včasih pa boste morali biti iznajdljivi, da boste kar učinkoviteje porabili čas za izpopolnjevanje in strokovno usposabljanje.

Od diplomirancev pričakujemo, da bodo hitro razvili komunikacijske spretnosti, saj je na vseh ravneh vodenja podjetja veliko stikov s strankami. Sčasoma boste prevzemali večje projekte in večjo odgovornost do strank. Napredovanje pomeni, da boste delali na drugih področjih, da boste zadolženi za krajšo mednarodno nalogo ali da boste prestavljeni v hčerinsko podjetje.

Prosta delovna mesta