Revizijske in sorodne storitve ter svetovanje - zaposlitev

View this page in: English Kakšne lastnosti in sposobnosti mora imeti revizor?

Revizija večinoma poteka v strankinih prostorih. Včasih so revizorji sezonsko močno obremenjeni, včasih pa boste morali biti iznajdljivi, da boste kar učinkoviteje porabili čas za izpopolnjevanje in strokovno usposabljanje.

Od izkušenih revizorjev se pričakuje, da imajo razvite sposobnosti vodenja skupine revizorjev kar vključuje tako komunikacijske spretnosti, sposobnosti coachinga in motiviranja sodelavcev za pravočasno in ustrezno opravljeno delo. Pomembna je tudi sposobnost vodenja dialoga z naročnikom ter ugotavljanja njegovih želja in potencialnih problemov z namenom pravočasno ukrepati ter nuditi naročniku čim večjo dodatno vrednost. Delo predvideva veliko prilagodljivost tako na strokovno tehničnem kot tudi na organizacijskem področju. Kot vodja teama mora biti namreč sposoben hkrati koordinirati več panožno različnih projektov, kateri so lahko med seboj tudi lokacijsko oddaljeni.

Prosta delovna mesta