PVN piemērošana praktiskajās situācijās

½ dienas kurss 2013. gada 25. aprīlī

Semināra "PVN piemērošana praktiskajās situācijās" laikā pārrunāsim PVN likuma un tā piemērošanas noteikumu piemērošanu dažādās preču piegāžu un pakalpojumu sniegšanas darījumos, salīdzināsim ar iepriekšējā periodā piemērojamo praksi un īpaši izcelsim būtiskākos grozījumus:

  1. Likumā lietotās terminoloģijas ietekmē uz nodokļa piemērošanu
  2. Jauni darījumu veidi un to ar PVN apliekamās vērtības noteikšana
  3. Izmaiņas transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanā
  4. Darījumu deklarēšana un nodokļa samaksa budžetā atsevišķos darījumos
  5. Priekšnodokļa atskaitīšanas brīža un korekcijas veikšanas izmaiņas. Pārmaksas atmaksa
  6. Prasības nodokļa rēķinu izrakstīšanai, glabāšanai, darījumu uzskaitei
  7. Citi grozījumi likumā un to praktiskā piemērošana

Seminārā tiks apskatīti praktiski piemēri saistībā ar PVN piemērošanu: PVN likmes noteikšana, maksājamā nodokļa aprēķināšanu, piemērojamie atbrīvojumi, sniegti praktiski ieteikumi. Tāpat kursu dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes uz tieši konkrētajai situācijai piemērojamām tiesību normām un iespējamo problēmas risinājumu.

 

Laiks: 2013. gada 25. aprīlis plkst. 10:00 – 13:15
Vieta: PwC birojs Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 21 (Valdemāra centrs), 3. stāvā
Lektore: Ņina Podvinska, PwC projektu vadītāja
Cena: Ls 85 + PVN
Pieteikšanās: online pieteikuma forma
pwc.kursi@lv.pwc.com
Tālr. +371 6709 4400