Gaidāmie PVN likuma grozījumi

Nepilnas dienas kurss 2013. gada 17. decembrī

Finanšu ministrija sadarbībā ar nodokļu nozares speciālistiem ir sagatavojusi PVN likuma grozījumus, kas stāsies spēkā 2014. gadā. Grozījumi ir ļoti apjomīgi un tika izstrādāti, lai pilnveidotu PVN likuma regulējumu un novērstu interpretācijas iespējas.

Kursā "Gaidāmie PVN likuma grozījumi" ir paredzēts izskatīt šādus būtiskākos grozījumus:

  1. Priekšnodokļa atskaitīšana par reprezentatīvo automašīnu iegādi un uzturēšanu. Vieglā pasažieru auto izmantošana privātām vajadzībām.
  2. Priekšnodoklis par precēm un pakalpojumiem, kas izmantoti finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai trešo valstu personām.
  3. Atskaitītā priekšnodokļa korekcija par preču zudumiem, par nekustamo īpašumu, kas iegādāts nolūkā to nojaukt un tā vietā uzbūvēt citu ēku vai būvi apliekamu darījumu veikšanai.
  4. Apbūves zemes un nelietota nekustamā īpašuma definīcija jaunā redakcijā, tās nozīme PVN piemērošanā.
  5. Ar PVN apliekamās vērtības noteikšana, pārdodot nekustamo īpašumu, tostarp, kombinētu īpašumu (sastāv no lietotas un nelietotas daļas).
  6. Izmaiņas nekustamo īpašumu reģistrācijā VID.
  7. Izmaksu attiecināšanas/sadales starp neatkarīgās personu grupas dalībniekiem koncepcija.
  8. Likuma normu precizējumi attiecībā uz mazas vērtības dāvanām, PVN 0% likmes piemērošanu trīsstūrveida darījumā, reģistrācijas saistībām, atsevišķu pakalpojumu faktiskās izmantošanas principu, PVN pārmaksas atmaksas termiņu, ieguldījumiem kapitālā, atbrīvojuma piemērošanu atsevišķu preču piegādei u.c.

Kursu dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes par konkrētajai situācijai piemērojamām tiesību normām un iespējamo problēmas risinājumu.  

Datums: 2013. gada 17. decembris
Laiks: 10:00 – 13:15
Vieta: PwC birojs Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 21 (Valdemāra Centrs), 3. stāvā
Lektori: Ņina Podvinska, PwC projektu vadītāja
Cena: 120,94 EUR / 85 LVL + PVN
106,72 EUR / 75 LVL + PVN, piesakoties līdz 19. novembrim
Pieteikšanās: pwc.kursi@lv.pwc.com
Tālr. +371 67094400

Pieteikumu kursam lūdzu sūtiet uz e-pasta adresi pwc.kursi@lv.pwc.com vai aizpildiet pieteikuma formu. Sīkāka informācija par pieteikšanos un kursu plāniem pieejama kursu lapā.