Nodokļu pamatkurss: Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Nodokļu pamatkursa lekcijās par uzņēmumu ienākuma nodokli apskatīsim sekojošus aspektus:

 • Normatīvā bāze, nodokļa maksātāji;
 • Nodokļa piemērošana nerezidentiem - ieturējuma nodoklis;
 • Pamatlīdzekļu nodokļu nolietojuma aprēķins;
 • Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi;
 • Reklāmas un reprezentācijas izdevumi;
 • Uzkrājumi un uzkrātās izmaksas, korekcija nodokļa deklarācijā;
 • Atskaitāmo procentu izdevumu limita aprēķins;
 • Zaudēto parādu atskaitīšana nodokļa aprēķināšanai;
 • Iztrūkumi un izlaupījumi, zudumi;
 • Darījumi ar vērtspapīriem;
 • Nodokļa atlaides;
 • Zaudējumu segšana no turpmāko periodu apliekamā ienākuma un zaudējumu pārnešana grupā.
 Kursa apmērs: 24 akadēmiskās stundas
 Datums: 2014. gada 29. janvāris
2014. gada 5. februāris
2014. gada 12. februāris
2014. gada 19. februāris
2014. gada 26. februāris
2014. gada 5. marts
 Laiks: 15:00-18:15
 Vieta: PwC birojs Valdemāra centrā, Rīgā
 Lektores: Agate Zīverte
PwC Nodokļu un juridisko konsultāciju nodaļas projektu vadītāja, ACCA
Ivonna Balode
PwC Nodokļu un juridisko konsultāciju nodaļas konsultante
 Cena: 725,66 EUR / 510 LVL + PVN
 Reģistrācija: Līdz 2014. gada 29. janvārim

 

Pieteikumu kursam lūdzu sūtiet uz e-pasta adresi pwc.kursi@lv.pwc.com vai aizpildiet pieteikuma formu. Sīkāka informācija par pieteikšanos un kursu plāniem pieejama kursu lapā.