Nodokļu pamatkurss: Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Nodokļu pamatkursa lekcijās par uzņēmumu ienākuma nodokli apskatīsim sekojošus aspektus:

 • Nodokļa maksātāji, ar UIN apliekamā bāze;
 • Nodokļa piemērošana nerezidentiem - ieturējuma nodoklis;
 • Pamatlīdzekļu nodokļu nolietojuma aprēķins;
 • Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi;
 • Reklāmas un reprezentācijas izdevumi;
 • Darījumi ar saistītām pusēm, transfertcenu principi;
 • Uzkrājumi un uzkrātās izmaksas, korekcija nodokļa deklarācijā;
 • Atskaitāmo procentu izdevumu limita aprēķins;
 • Zaudēto parādu atskaitīšana nodokļa aprēķināšanai;
 • Iztrūkumi un izlaupījumi, zudumi, citas korekcijas;
 • Darījumi ar vērtspapīriem;
 • Nodokļa atlaides;
 • Zaudējumu segšana no turpmāko periodu apliekamā ienākuma.
 Kursa apmērs: 24 akadēmiskās stundas
 Datums: 2014. gada 22. oktobris - 2014. gada 26. novembris
 
 Laiks: 15:00-18:15
 Vieta: PwC birojs Valdemāra centrā, Rīgā
 Lektore: Agate Zīverte
PwC Nodokļu un juridisko konsultāciju nodaļas projektu vadītāja
 
 Cena: 725 EUR + PVN
 Reģistrācija: Līdz 2014. gada 22. oktobrim
Kontaktinformācija:
T. +371 67094400
pwc.kursi@lv.pwc.com

 

Pieteikumu kursam lūdzu sūtiet uz e-pasta adresi pwc.kursi@lv.pwc.com vai aizpildiet pieteikuma formu. Sīkāka informācija par pieteikšanos un kursu plāniem pieejama kursu lapā.