Nodokļu pamatkurss: Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Kursa saturs:

 • Nodokļa maksātāji, ar UIN apliekamā bāze;
 • Nodokļa piemērošana nerezidentiem - ieturējuma nodoklis;
 • Pamatlīdzekļu nodokļu nolietojuma aprēķins;
 • Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi;
 • Reklāmas un reprezentācijas izdevumi;
 • Darījumi ar saistītām pusēm, transfertcenu principi;
 • Uzkrājumi un uzkrātās izmaksas, korekcija nodokļa deklarācijā;
 • Atskaitāmo procentu izdevumu limita aprēķins;
 • Zaudēto parādu atskaitīšana nodokļa aprēķināšanai;
 • Iztrūkumi un izlaupījumi, zudumi, citas korekcijas;
 • Darījumi ar vērtspapīriem;
 • Nodokļa atlaides;
 • Zaudējumu segšana no turpmāko periodu apliekamā ienākuma.

Kursa apmērs: 22 akadēmiskās stundas
Datums: 2016. gada 26. oktobris - 2016. gada 30. novembris
Laiks: 15:00-18:15
Vieta: Elizabetes iela 45/47, Rīga (ieeja no Jeruzalemes ielas)
Lektores: Agate Zīverte
PwC Nodokļu konsultāciju nodaļas projektu vadītāja
 Tatjana Koncevaja
PwC Nodokļu konsultāciju nodaļas vecākā konsultante
Cena: 660 EUR + PVN
Reģistrācija: Līdz 2016. gada 26. oktobrim
Kontaktinformācija:

Zane Dmitrijeva

T. +371 67094400

zane.dmitrijeva@lv.pwc.com
pwc.kursi@lv.pwc.com

 

Pieteikumu kursam lūdzu sūtiet uz e-pasta adresi pwc.kursi@lv.pwc.com vai aizpildiet pieteikuma formu. Sīkāka informācija par pieteikšanos un kursu plāniem pieejama kursu lapā.