Nodokļu pamatkurss: Pievienotās vērtības nodoklis

Kursa saturs:

 • Piemērojamie normatīvie akti, terminu definīcijas, darījumu klasifikācija;
 • Ar PVN apliekamā vērtība, pamatprincips un izņēmumi;
 • PVN maksātāji, to reģistrācija un izslēgšana no VID reģistra;
 • Preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas vieta, piemērojamās PVN likmes, atbrīvojumi;
 • Nodokļa 0% likmes piemērošanas noteikumi;
 • Darījuma dienas noteikšana. Nodokļa rēķina izrakstīšanas kārtība;
 • Priekšnodokļa atskaitīšana un korekcijas;
 • PVN piemērošana darījumos ar nekustamo īpašumu, priekšnodokļa atskaitīšana, korekcijas;
 • Īpašie piemērošanas noteikumi;
 • PVN aprēķināšana, maksāšana, nodokļa pārmaksas atmaksa;
 • PVN deklarācijas un pielikumu sagatavošana, nodošana VID;
 • Citu normatīvo aktu un tiesu nolēmumu nozīme PVN piemērošanā;
 • Atbildība par PVN likuma normu pārkāpumiem.
 Kursa apmērs: 32 akadēmiskās stundas
 Datums: 2013. gada 23. oktobris
2013. gada 30. oktobris
2013. gada 6. novembris
2013. gada 13. novembris
2013. gada 20. novembris
2013. gada 27. novembris
2013. gada 4. decembris
2013. gada 11. decembris
 Laiks: 15:00-18:15
 Vieta: PwC birojs Valdemāra centrā, Rīgā
 Lektores: Ņina Podvinska
PwC Nodokļu un juridisko konsultāciju nodaļas projektu vadītāja
Kristīne Bumbure
PwC Nodokļu un juridisko konsultāciju nodaļas konsultante
 Cena: 680 LVL+PVN
 Reģistrācija: Līdz 2013. gada 23. oktobrim

 

Pieteikumu kursam lūdzu sūtiet uz e-pasta adresi pwc.kursi@lv.pwc.com vai aizpildiet pieteikuma formu. Sīkāka informācija par pieteikšanos un kursu plāniem pieejama kursu lapā.