Nodokļu pamatkurss: Pievienotās vērtības nodoklis

 • Piemērojamie normatīvie akti, terminu definīcijas, darījumu klasifikācija;
 • Ar PVN apliekamā vērtība, pamatprincips un izņēmumi;
 • PVN maksātāji, to reģistrācija un izslēgšana no VID reģistra;
 • Preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas vieta, piemērojamās PVN likmes, atbrīvojumi;
 • Nodokļa 0% likmes piemērošanas noteikumi;
 • Darījuma dienas noteikšana. Nodokļa rēķina izrakstīšanas kārtība;
 • Priekšnodokļa atskaitīšana un korekcijas;
 • PVN piemērošana darījumos ar nekustamo īpašumu, priekšnodokļa atskaitīšana, korekcijas;
 • Īpašie piemērošanas noteikumi;
 • PVN aprēķināšana, maksāšana, nodokļa pārmaksas atmaksa;
 • PVN deklarācijas un pielikumu sagatavošana, nodošana VID;
 • Citu normatīvo aktu un tiesu nolēmumu nozīme PVN piemērošanā;
 • Atbildība par PVN likuma normu pārkāpumiem.

Kursa apmērs: 32 akadēmiskās stundas
Datums: 2017. gada 11. janvāris - 2017. gada 1. marts
Laiks: 15:00-18:15
Vieta:
Elizabetes iela 45/47, Rīga (ieeja no Jeruzalemes ielas)
Lektore: Ņina Podvinska
PwC Nodokļu konsultāciju nodaļas projektu vadītāja
Cena: 960 EUR + PVN
Reģistrācija: Līdz 2017. gada 11. janvārim
Kontaktinformācija:

Zane Dmitrijeva

T. +371 67094400

zane.dmitrijeva@lv.pwc.com
pwc.kursi@lv.pwc.com

Pieteikumu kursam lūdzu sūtiet uz e-pasta adresi pwc.kursi@lv.pwc.com vai aizpildiet pieteikuma formu. Sīkāka informācija par pieteikšanos un kursu plāniem pieejama kursu lapā.