Nodokļu pamatkurss: Latvijas nodokļu sistēma

Kursa saturs:

 • Piemērojamie tiesību akti nodokļu tiesību jomā:

  • Latvijas Republikas tiesību akti;
  • Eiropas Savienības tiesību akti;
  • Starptautiskie līgumi;
  • Piemērojamo tiesību aktu mijiedarbība.
 • Nodokļu sistēma Latvijā:

  • Tiešie nodokļi;
  • Netiešie nodokļi.
 • Nodevu sistēma Latvijā:

  • Valsts nodevas;
  • Pašvaldības nodevas.
 • Valsts iestāžu loma nodokļu politikā un administrēšanā:

  • Nodokļu kontrole (VID audits, tematiskā pārbaude);
  • Tiesības prasīt uzziņu par nodokļu tiesību aktu skaidrojumu;
  • Atbildība un sodi par nodokļu pārkāpumiem;
  • Tiesības pārsūdzēt amatpersonu lēmumus audita, pārbaudes rezultātiem.

 Datums: 2014. gada 15. oktobris
 Kursa apmērs: 4 akadēmiskās stundas
 Laiks: 15:00-18:15
 Vieta: PwC birojs Valdemāra centrā, Rīgā
 Lektore: Jana Orlova
PwC Nodokļu un juridisko konsultāciju nodaļas vecākā konsultante
 Cena: bezmaksas*
 Reģistrācija: Līdz 2014. gada 15. oktobrim
Kontaktinformācija:
Kristīne Virza
T. +371 67094400
kristine.virza@lv.pwc.com

* Ja apmeklē vismaz vienu Nodokļa pamatkursa moduli.

 

Pieteikumu kursam lūdzu sūtiet uz e-pasta adresi pwc.kursi@lv.pwc.com vai aizpildiet pieteikuma formu. Sīkāka informācija par pieteikšanos un kursu plāniem pieejama kursu lapā.