Nodokļu pamatkurss: Akcīzes nodoklis

Kursa saturs:

  • Normatīvā bāze un nodokļa objekti;
  • Akcīzes nodokļa maksātāji un to veidi;
  • Atļaujas komercdarbībai ar akcīzes precēm un prasības to saņemšanai;
  • Nodokļa likmes;
  • Nodokļa maksāšanas termiņi un atskaites;
  • Atliktās nodokļa maksāšanas piemērošana;
  • Prasības preču pavaddokumentu noformēšanai;
  • Nodokļa atbrīvojumi un to piemērošanas kārtība;
  • Veicamās darbības nodokļa likmju maiņas gadījumos;
  • Atbildība par normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. 

Kursa apmērs: 2 akadēmiskās stundas
Datums: 2016. gada 14. decembris
Laiks: 15:00-16:30
Vieta:
Elizabetes iela 45/47, Rīga (ieeja no Jeruzalemes ielas)
Lektore: Informācija tiks precizēta
Cena: 70 EUR + PVN
Reģistrācija: Līdz 2016. gada 14. decembrim
Kontaktinformācija:

Zane Dmitrijeva

T. +371 67094400

zane.dmitrijeva@lv.pwc.com
pwc.kursi@lv.pwc.com

Pieteikumu kursam lūdzu sūtiet uz e-pasta adresi pwc.kursi@lv.pwc.com vai aizpildiet pieteikuma formu. Sīkāka informācija par pieteikšanos un kursu plāniem pieejama kursu lapā.