Nodokļu pamatkurss

View this page in: English

Nodokļu pamatkursa mācību programma radīs klausītājiem izpratni par Latvijas kopējo nodokļu sistēmu, katra atsevišķa nodokļa pamatprincipiem, darījumu juridiskajiem un grāmatvedības aspektiem, kā arī attīstīs praktiskas iemaņas nodokļu piemērošanā.

Mērķauditorija:
Kurss paredzēts klausītājiem ar nelielām priekšzināšanām nodokļu piemērošanā vai bez tām.

Mācību metodes:
Lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi (arī iekļaujot tālmācības elementus), programmas noslēgumā – zināšanu pārbaudījums.

Kursa norises laiks:
6 mēneši (nodarbības klātienē notiek 1 reizi nedēļā)

Nodarbību sākums:
14/10/2015

Nodarbību laiki:
15:00 - 18:15

Norises vieta:
PwC biroja telpas Valdemāra centrā, Rīgā

Lektori:
PwC nodokļu un grāmatvedības speciālisti

Kursa saturs: 
(piedāvājam apgūt arī atsevišķas kursu tēmas)

Modulis Norises datums Apjoms
(akadēmiskās stundas*)
Cena + PVN
Pilns kurss "Nodokļu pamatkurss" 14/10/2015   84  1965 EUR (līdz 07/10/2015), 2175 EUR (pēc 07/10/2015)
Latvijas nodokļu sistēma 14/10/2015  2  bezmaksas**
Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 27/01/2016– 16/03/2016  32  965 EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (IIN & VSAOI) 21/10/2015 - 11/11/2015  16 480 EUR
Mikrouzņēmuma nodoklis (MUN)  13/01/2016 1 35 EUR 
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN)  13/01/2016 1 35 EUR 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) 25/11/2015– 13/01/2016  22 665 EUR 
Dabas resursu nodoklis (DRN)  20/01/2016 3 105 EUR 
Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) 20/01/2016  1 35 EUR 
Akcīzes nodoklis  23/03/2016 2  70 EUR
Muitas nodoklis  23/03/2016 2 70 EUR 

* Vienas akadēmiskās stundas ilgums - 45 minūtes.

** Ja apmeklē vismaz vēl vienu Nodokļa pamatkursa moduli.

 

Īpašas atlaides tiek piemērotas, ja PwC Nodokļu pamatkursam tiek pieteikti vairāki darbinieki no viena uzņēmuma vai arī uzņēmumiem, kuri piesaka savus darbiniekus PwC Nodokļu pamatkursam katru gadu.

 

Kāpēc apmeklēt PwC's Academy Nodokļu pamatkursu?

  • Izpratne par Latvijas kopējo nodokļu sistēmu un atsevišķu nodokļu pamatprincipiem, darījumu juridiskajiem un grāmatvedības aspektiem;
  • Praktiskas iemaņas nodokļu piemērošanā;
  • PwC nodokļu ekspertu konsultācijas par apgūstāmām tēmām un atbalsts mācību laikā;
  • PwC's Academy sertifikāts.