Nodokļu pamatkurss

Nodokļu pamatkursa mācību programma radīs klausītājiem izpratni par Latvijas kopējo nodokļu sistēmu, katra atsevišķa nodokļa pamatprincipiem, darījumu juridiskajiem un grāmatvedības aspektiem, kā arī attīstīs praktiskas iemaņas nodokļu piemērošanā.

Mērķauditorija: Kurss paredzēts klausītājiem ar nelielām priekšzināšanām nodokļu piemērošanā vai bez tām.

Mācību metodes: Lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi (iekļaujot arī  tālmācības elementus), katra nodokļa moduļa noslēgumā – zināšanu pārbaudījums.

Kursa norises laiks: 6 mēneši (nodarbības klātienē notiek 1 reizi nedēļā)

Nodarbību sākums: 19/10/2016

Nodarbību laiki: 15:00 - 18:15

Reģistrācija: pwc.kursi@lv.pwc.com

Lektori: PwC nodokļu un grāmatvedības speciālisti

Kursa saturs: Iespējams apgūt gan pilnu kursu, gan arī atsevišķas kursa tēmas.


  Modulis Norises datums Apjoms (akadēmiskās stundas*) Cena + PVN
  Pilns kurss "Nodokļu pamatkurss" 19/10/2016 82 2175 EUR
Muitas nodoklis 04/01/2017 2 70 EUR
  Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 11/01/2017 - 01/03/2017 32 960 EUR
  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (IIN & VSAOI) 08/03/2017 - 29/03/2017 16 480 EUR
Latvijas nodokļu sistēma 19/10/2016 2  
Mikrouzņēmuma nodoklis (MUN) 30/11/2016 1 35 EUR
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN) 30/11/2016 1 35 EUR
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) 26/10/2016 - 30/11/2016 22 660 EUR
Dabas resursu nodoklis (DRN) 07/12/2016 3 105 EUR
Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) 07/12/2016 1 35 EUR
Akcīzes nodoklis 14/12/2016 2 70 EUR

* Vienas akadēmiskās stundas ilgums - 45 minūtes.

** Ja apmeklē vismaz vēl vienu Nodokļa pamatkursa moduli.

Īpašas atlaides tiek piemērotas, ja PwC Nodokļu pamatkursam tiek pieteikti vairāki darbinieki no viena uzņēmuma vai arī uzņēmumiem, kuri piesaka savus darbiniekus PwC Nodokļu pamatkursam katru gadu.

Kāpēc apmeklēt PwC's Academy Nodokļu pamatkursu?

  • Izpratne par Latvijas kopējo nodokļu sistēmu un atsevišķu nodokļu pamatprincipiem, darījumu juridiskajiem un grāmatvedības aspektiem;
  • Praktiskas iemaņas nodokļu piemērošanā;
  • PwC nodokļu ekspertu konsultācijas par apgūstāmām tēmām un atbalsts mācību laikā;
  • PwC's Academy sertifikāts.