Komandējumi un darba braucieni: nodokļu aspekti

Nepilnas dienas kurss 2013. gada 27. novembrī

Kursa "Komandējumi un darba braucieni: nodokļu aspekti " mērķis ir sniegt izpratni par komandējumu un darba braucienu izmaksu atlīdzināšanu un pareizu nodokļu IIN un VSAOI piemērošanu. 

Kurss paredzēts klausītājiem ar nelielām priekšzināšanām vai bez tām.

Kursa ietvaros tiks aplūkots:

  • Komandējuma un darba brauciena jēdziens (Ministru kabineta noteikumi Nr.969);
  • Kārtība, kāda atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi no 27.10.2010);
  • Izdevumu veidi, to noformēšana un atlīdzināšanas kārtība;
  • Dienas naudas aprēķināšana;
  • Izdevumu atlīdzināšana fiziskām personām – nerezidentiem;
  • Nosūtījumi.

Kursa laikā tiks apskatīti arī praktiski piemēri par komandējumu un darba braucienu izdevumu atlīdzināšanas kārtību.  

Kursa noslēguma daļā dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus par semināra tēmām.  

Datums: 2013.gada 27.novembrī
Laiks: 10:00 – 13:20
Vieta: PwC birojs Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 21 (Valdemāra Centrs), 3. stāvā
Lektore: Viktorija Kristholde-Lūse, PwC vecākā nodokļu konsultante
Cena: 92,49 LVL / 65 LVL + PVN
71,14 EUR / 50 LVL+ PVN, piesakoties līdz š.g. 23. oktobrim
Pieteikšanās: pwc.kursi@lv.pwc.com
Tālr. +371 67094400 (Līga Dobre- Jakubone)

Pieteikumu kursam lūdzu sūtiet uz e-pasta adresi pwc.kursi@lv.pwc.com vai aizpildiet pieteikuma formu. Sīkāka informācija par pieteikšanos un kursu plāniem pieejama kursu lapā.