Meistarklase banku iekšējā auditā

Kurss paredzēts banku auditoriem un audita vadītājiem, risku vadības un kontroles darbiniekiem, kā arī jebkuram banku darbiniekam, lai iegūtu izpratni par procesiem bankā, to pārvaldību, kontroļu vājajiem punktiem, risku un kontroļu novērtējumu, kā arī attiecīgā procesa programmas izstrādi un audita pieejas izvēli audita veikšanai. Kādu dokumentāciju būtu vēlams pieprasīt un izvērtēt audita plānošanas posmā, kā noteikt audita apjomu un kuros procesa posmos varētu sagaidīt kontroļu trūkumus un nepilnības - šīs tēmas tiks apskatītas Meistarklasē.

Kursā tiks aptverti zemāk minētie banku pamata procesi un funkcijas. Tēmas ietvaros būs iespēja praktiski iepazīties ar visu iekšējā audita procesu līdz ziņojuma sagatavošanai un procesa kontroļu trūkumu būtiskuma novērtēšanai. Visu auditu veidos tiks veikts krāpšanās risku novērtējums.

Tēmās, kurās process paredz:

 • ka tiek pielietoti grāmatvedības uzskaites principi, tiks iekļauta labā prakse banku grāmatvedības uzskaitē, kura katram auditoram ir jāsaprot un jāiekļauj audita apjomā;
 • informācijas sistēmu izmantošanu, tiks novērtēts, kuras kontroles (automātiskās un daļēji automātiskās), bankā varētu būt iebūvētas Informācijas sistēmās;
 • pārvaldības esamību procesā, tiks izvērtēta pieeja pārvaldības procesa novērtēšanai.

Kursa ietvaros no septembra līdz decembrim tiks aptverta liela daļa būtiskāko banku procesu un funkciju. Pēc pilna kursa apmeklējuma auditors vai audita vadītājs būtu gatavs patstāvīgi veikt un plānot iekšējos auditus bankā. Kursa sadalījums: teorija - 30% un praktiskā daļa - 70%.

Katra audita detalizēts apraksts būs pieejams vismaz 3 nedēļas pirms kursa sākuma. Kursa dalībniekiem būs iespēja piedāvāt papildinājumus un modifikācijas, lai nodrošinātu, ka kursa ietvaros tiek aptvertas arī viņu interesējošās jomas un aspekti.

Kursa tēmas:

 • Risku vadības, tai skaitā operacionālo risku pārvaldības audits;
 • Finanšu instrumentu audits;
 • Atbilstības funkcijas pārvaldības audits;
 • Krāpšanās riski un to novēršanas procesa audits;
 • Kapitāla pietiekamības prasību ievērošanas un likviditātes pārvaldīšanas auditi.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par mūsu piedāvāto apmācību kursu, lūdzu zvaniet +371 67094400 vai rakstiet: pwc.kursi@lv.pwc.com.

 • Īsi par terminiem un normatīvo bāzi;
 • Vadības līmeņi;
 • Procesa soļu identificēšana;
 • Informācijas sistēmu izmantošana un iespējamās automatizētās kontroles procesā;
 • Programmas un Risku/kontroļu matricas izstrāde;
 • Audita pieeja, specifika un potenciālās grūtības audita veikšanā.
 • Īsi par instrumentu definīcijām, veidiem un normatīvo bāzi;
 • Pārvaldības jautājumi;
 • Par produktiem;
 • Specifiskās prasības;
 • Grāmatvedības nianses.
 • Procesu soļu identificēšana;
 • Informācijas sistēmu izmantošana un iespējamās automatizētās kontroles procesā;
 • Programmas un Risku/kontroļu matricas izstrāde;
 • Audita pieeja, specifika un potenciālās grūtības audita veikšanā.
 • Īsi par terminiem un normatīvo bāzi;
 • Atbilstības funkciju pārvalde un darba koordinācija starp Drošības dienestu, Iekšējo auditu un Kvalitātes vadības struktūrvienību utt. (2. un 3. aizsardzības līniju bankā);
 • Atbilstības funkciju pienākumi bankā (labā prakse);
 • Būtisko risku veidi un to vadība;
 • Procesa soļu identificēšana:
 • Informācijas sistēmu izmantošana un iespējamās automatizētās kontroles procesā;
 • Programmas un Risku/kontroļu matricas izstrāde;
 • Audita pieeja, specifika un potenciālās grūtības audita veikšanā.
 • Īsi par terminiem un normatīvo bāzi;
 • Atšķirība starp krāpšanās atklāšanu un novēršanu;
 • Pārvaldība;
 • Procesa soļu identificēšana;
 • Informācijas sistēmu izmantošana un iespējamās automatizētās kontroles procesā;
 • Programmas un Risku/kontroļu matricas izstrāde;
 • Audita pieeja, specifika un potenciālās grūtības audita veikšanā.
 • Īsi par terminiem un normatīvo bāzi;
 • Jaunākās prasības bankām, to atšķirības un neievērošanas potenciālās sekas;
 • Pārvaldība;
 • Uzskaites specifika;
 • Aprēķināšanas specifika;
 • Procesa soļu identificēšana;
 • Informācijas sistēmu izmantošana un iespējamās automatizētās kontroles procesā;
 • Programmas un Risku/kontroļu matricas izstrāde;
 • Audita pieeja, specifika un potenciālās grūtības audita veikšanā.