PwC's Academy

View this page in: English

PwC's Academy piedāvā plašas kursu programmas kvalifikācijas celšanai finanšu vadības un grāmatvedības, nodokļu, iekšējās kontroles, risku vadības un efektivitātes uzlabošanas jomās.

Izstrādājam mācību programmas arī atbilstoši konkrēta uzņēmuma vajadzībām.


Dalību kursā reģistrē, piesakoties uz e-pasta adresi pwc.kursi@lv.pwc.com brīvā formā, vai telefoniski, zvanot pa tālruni 67094400. Dalībnieka reģistrācijas apstiprinājumu nosūtām pa e-pastu vai citā dalībniekam ērtā veidā.

Ja uz kursu nereģistrējas pietiekams skaits dalībnieku, kurss var tikt pārcelts uz vēlāku laiku vai atcelts. Par kursa atcelšanu reģistrējušos dalībniekus brīdina iepriekš; par kursu pārcelšanu, pieteikušos dalībniekus informē, vienlaikus mēģinot vienoties par savstarpēji pieņemamu kursa norises laiku.

Svarīgi: rēķinus, pamatojoties uz reģistrētajiem pieteikumiem, sagatavojam piecas dienas pirms kursa un nosūtām pa pastu. Rēķina samaksas termiņš ir divas nedēļas no izrakstīšanas brīža; atsaucot savu dalību vēlāk nekā piecas dienas pirms kursa, rēķins netiek anulēts un ir maksājams norādītajā termiņā. Šī kārtība ieviesta, ņemot vērā apstākli, ka kursu plānošana, sagatavošana un klausītāju grupas veidošana noslēdzas vairākas dienas pirms kursa.

Piedāvājam programmā iekļautos kursus vai speciāli izstrādātas programmas viena uzņēmuma nokomplektētām grupām PwC birojā vai pasūtītāja telpās, kā arī speciālistu individuālu apmācību.

Lai e-pastā periodiski saņemtu jaunāko informāciju par PwC's Academy piedāvātajiem kursiem, lūdzam aizpildīt šo pieteikuma formu.