Samazināt nodokļu riskus

Nodokļu likumdošana tiek nepārtraukti papildināta – gan Latvijā, gan citās valstīs, kur darbojas Jūsu uzņēmums. PwC eksperti pārzina aktuālo situāciju visās 149 valstīs, kurās darbojas PwC uzņēmumi, un labprāt piedāvāsim šīs zināšanas arī Jums. Izmantojot nodokļu konsultācijas, var sasniegt divus galvenos mērķus:

1) izvairīties no kļūdām nodokļu aprēķinos un tām sekojošajiem nodokļu uzrēķiniem;
2) izmantot visus likumos paredzētos nodokļu atvieglojumus, tādējādi samazinot Jūsu uzņēmuma nodokļu izdevumus.

Iespējamo ar nodokļiem saistīto jautājumu spektrs ir visai plašs, bet vēlamies īpaši uzsvērt dažas situācijas, kurās ir ļoti būtiski pārdomāt nodokļu aspektus:

  • Jūsu uzņēmums paplašinās un dibina meitas uzņēmumus Latvijā vai ārvalstīs. Izveidojot savstarpēji saistītu uzņēmumu grupu, ir būtiski savlaicīgi plānot iespējamos savstarpējos norēķinus grupas uzņēmumu starpā par sniegtajiem pakalpojumiem. Atsevišķos gadījumos savstarpējie norēķini var tikt aplikti ar papildus nodokļiem – kā piemēram, norēķinoties par vadības pakalpojumiem, IT infrastruktūras uzturēšanu u.tml. Tāpat ir jānodrošina, lai cenu noteikšana darījumos starp saistītajiem uzņēmumiem atbilstu Latvijas likumdošanas vai citu valstu nodokļu administrāciju noteikumiem par t.s. transfertcenu veidošanas principiem – pretējā gadījumā var tikt piemēroti uzņēmumu ienākuma nodokļa uzrēķini.
  • Tiek reorganizēta jau esošas uzņēmumu grupas struktūra. Mainoties uzņēmumu grupas sastāvam un tās struktūrai, var parādīties ļoti neizdevīgas sekas. Lai šīs sekas minimizētu, nepieciešams veikt nodokļu plānošanu. PwC speciālisti ir izstrādājuši vairāku uzņēmumu grupu reorganizācijas projektus un ir gatavi palīdzēt arī Jums apzināt riskus un novērst tos jau reorganizācijas plānošanas fāzē.
  • Jūsu uzņēmums apsver iespēju iegādāties citu uzņēmumu. Kā rāda prakse, nenovērtēt nodokļu riskus iegādātajā uzņēmumā ir ļoti neapdomīgi un pat bīstami. Līdz ar to, veicot iegādājamā uzņēmuma padziļināto izpēti, var pārliecināties un apzināt, vai iegādājamā uzņēmuma nodokļu aprēķinos (t.sk. par iepriekšējiem periodiem) nav būtisku kļūdu un neatbilstību, kuru rezultātā nākotnē varētu tikt veikti ievērojami nodokļu uzrēķini.
Papildus informāciju par PwC piedāvāto palīdzību nodokļu jautājumos lūdzam skatīt šeit.

Labprāt uzklausīsim jūsu jautājumus un, uzzinot vairāk par jūsu uzņēmuma situāciju, piedāvāsim piemērotus risinājumus. Lūdzu, sazinieties ar PwC Latvijas biroja partneri, Nodokļu un juridisko pakalpojumu nodaļas vadītāju Zlatu Elksniņu-Zaščirinsku.