Samazināt izmaksas

Šībrīža situācija gan pasaulē kopumā gan Latvijas ekonomikā visu uzņēmumu un iestāžu vadītājiem liek rūpīgi pārskatīt sava uzņēmuma vai iestādes darbības izmaksas, tādējādi reaģējot uz ieņēmumu vai pieejamā finansējuma samazināšanos. Mūsu pieredze liecina, ka lielākajā daļā gadījumu ir iespējams rast dažādus risinājumus un zemāk minētas tikai dažas no aktivitātēm, kuras īstenot jums labprāt palīdzēsim:

  • Dažādu darbības veidu rentabilitātes analīze uzņēmumiem, kas darbojas vairākos tirgus segmentos un nozarēs. Veicot izmaksu analīzi, mēs palīdzēsim jums identificēt tos darbības virzienus, kas samazina uzņēmuma kopīgo rentabilitāti un rast risinājumu – īstenot nepieciešamos uzlabojumus rentabilitātes celšanai vai arī pārdot vai slēgt nerentablos biznesa virzienus.
  • Kompetenču centru izveide uzņēmumu grupas ietvaros. Nereti uzņēmumu grupu ietvaros ir iespējams centralizēti nodrošināt atsevišķas atbalstošās funkcijas kā piemēram grāmatvedība, personāla vadība, IT infrastruktūras uzturēšana utml. un ievērojami samazināt izmaksas.
  • Ārpakalpojumu izmantošana atbalstošo funkciju nodrošināšanai. Alternatīva kompetenču centru veidošanai ir ar uzņēmuma stratēģiskajām konkurences priekšrocībām nesaistītu funkciju uzticēšana specializētiem uzņēmumiem, kuru pakalpojumu izmaksas daudzos gadījumos būs zemākas nekā atsevišķu struktūrvienību uzturēšana jūsu uzņēmumā.
  • Nodokļu izmaksu samazināšana. Nodokļu likumdošana tiek nepārtraukti papildināta un PwC eksperti labprāt palīdzēs gan apzināt visus likumos paredzētos nodokļu atvieglojumus, gan izvairīties no kļūdām nodokļu aprēķinos un tām sekojošajiem nodokļu uzrēķiniem. Vairāk informācijas.
  • Finanšu vadības struktūrvienību darbības efektivitātes uzlabošana. Ņemot vērā mūsu uzņēmuma pieredzi finanšu revīziju veikšanā un citu ar finanšu plānošanu un vadību saistītos jautājumos, daudzos gadījumos balstoties uz labāko praksi varam ieteikt kā finanšu plānošanas, uzskaites un analīzes procesu organizēt efektīvāk, ļaujot ar to pašu darbinieku skaitu paveikt vairāk.
  • IT izmantošanas efektivitātes uzlabošana. IT sistēmas uzņēmumos tiek ieviestas pakāpeniski un katras nākamās sistēmas nepieciešamību visbiežāk nosaka pamatotas lietotāju vajadzības. Tomēr nereti izveidojas situācijas, ka tiek izmantotas vairākas sistēmas, kuras vismaz daļēji viena otru dublē un to uzturēšana un informācijas apstrāde rada liekas izmaksas.

Labprāt uzklausīsim jūsu jautājumus un, uzzinot vairāk par jūsu uzņēmuma situāciju, piedāvāsim piemērotus risinājumus - lūdzu sazinieties ar mums!