International Transfer Pricing 2012

Iznācis jau 13. ikgadējais PwC izdevums „International Transfer Pricing 2012”, kurā ir apkopoti aktuālākie transferta cenu jautājumi un likumdošanas prasības gandrīz 70 pasaules valstīs.

Izdevumā tiek skaidrots, kādi ir būtiskākie transferta cenu riski saistībā ar saistīto pušu darījumu tirgus cenas noteikšanu un kā mūsdienu strauji mainīgajā tirgus situācijā tos iespējams mazināt, sakārtojot transferta cenu politiku un dokumentāciju. Šis izdevums ne vien izskaidro transferta cenu prasību un politikas attīstības nozīmi, bet arī pamato, kāpēc ir nepieciešams regulāri sagatavot transferta cenas pamatojošu dokumentāciju.

"International Transfer Pricing 2012" sniedz praktiskus padomus jautājumos, kuros ieguldītais darbs var nest ievērojamu atdevi saprātīgu un stabilu nodokļu izmaksu veidā, nodokļu audita laikā pasargājot uzņēmumu no nodokļu uzrēķina.

Lejupielādēt izdevumu

Šī publikācija, kuru ir veidojuši PwC transferta cenu speciālisti dažādās valstīs, ir noderīgs materiāls, lai izprastu svarīgākos globālos transferta cenu jautājumus, un iepazītos ar specifisku ieteikumu kopsavilkumu, kas ir aktuāls katrā no šīm valstīm.

Lai apskatītu izdevumu "International Transfer Pricing 2012" un iegūtu plašāku informāciju par to, kā arī citām ar transferta cenām saistītām publikācijām, lūdzu, apmeklējiet: www.pwc.com/internationaltp