PwC ievēlēta jauna Centrālās un Austrumeiropas reģiona vadītāja un vadības komanda

View this page in: English

Varšava, Polija

2014. gada 12.jūnijā

media-overlay

PwC ir iecēlis jaunu reģiona vadītāju un līderu komandu, kas vadīs PwC uzņēmumu tīklu Centrālās un Austrumeiropas (CAE) reģionā ar šā gada 1. jūliju.

Šobrīd PwC CAE reģiona uzņēmumu tīklā strādā 8000 darbinieku 52 birojos 29 valstīs.

Olga Grigiere-Sidonsa kļūs par PwC CAE reģiona izpilddirektori un turpinās veikt savus darba pienākumus Varšavā. Viņa šo amatu pārņem no Maika Kubenas, kurš par galveno izpilddirektoru jau nostrādājis divus četru gadu termiņus, kas saskaņā ar PwC CAE reģiona pārvaldības reglamentu ir maksimālais atļautais termiņu skaits. Olgu Grigieri-Sidonsu par galveno izpilddirektori ievēlēja viņas kolēģi partneri, un viņa būs pirmā sieviete un pirmā vietējā valsts piederīgā, kas ieņems šo amatu.

Olga Grigiere-Sidonsa skaidroja: „Tas ir liels gods, un es centīšos nostiprināt PwC vadošās pozīcijas Centrālās un Austrumeiropas reģionā. Komercdarbības vide mūsu reģionā ir izaicinājumu pilna, bet arī piedāvā aizraujošas iespējas. Apvienojot mūsu vietējās attiecības un mūsu uzņēmumu tīkla spēku, mums ir unikāla spēja palīdzēt klientiem maksimāli izmantot šīs iespējas, vienlaikus risinot klientu arvien sarežģītākās biznesa problēmas.”

Olga Grigiere-Sidonsa tika iecelta par Polijas PwC rīkotājpartneri 2009. gadā. Viņas vadībā Polijas uzņēmums izauga līdz 1800 darbiniekiem un palielināja apgrozījumu par vairāk nekā 30%. Turklāt uzņēmums nostiprināja savas pozīcijas tirgū un veica būtiskus ieguldījumus, atverot juridisko biroju, brokeru biroju, biroju Lodzā un vienoto pakalpojumu centru Katovicē. Iepriekš Olga Grigiere-Sidonsa piecus gadus vadīja Polijas PwC biznesa konsultāciju departamentu. Olga strādā PwC kopš 1991. gada, un viņai ir plaša pieredze konsultāciju sniegšanā valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī starptautiskiem enerģētikas un infrastruktūras uzņēmumiem. Olga ir precējusies un viņai ir divi bērni.

Izpildot savu pirmo darba pienākumu jaunajā amatā, Olga Grigiere-Sidonsa ir iecēlusi reģiona vadības komandu, kas viņu atbalstīs PwC vadīšanā. Viņa skaidroja: „Pēc plašām apspriedēm esmu izvēlējusies partnerus, kuri izcili apkalpo savus klientus, ir labi padomdevēji un spēcīgi komandas spēlētāji. Šo cilvēku izvirzīšana arī atspoguļo PwC ilgtermiņa apņemšanos attīstīt un virzīt vietējos darbiniekus stratēģiskās vadības pozīcijās.”

Igors Lotakovs darbosies kā CAE reģiona nodrošinājuma pakalpojumu līderis un savus darba pienākumus veiks Maskavā. Paralēli reģiona līdera amatam viņš turpinās darboties kā revīzijas partneris, kas apkalpo klientus enerģētikas sektorā. Pēdējo trīs gadu laikā Igors darbojas kā nodrošinājuma pakalpojumu līderis Krievijā. Viņš pievienojās PwC 1995. gadā kā revidents un darbojās kā CAE reģiona naftas un gāzes projektu līderis, kā arī enerģētikas, komunālās saimniecības un kalnrūpniecības sektora līderis Krievijas nodrošinājuma pakalpojumu nodaļā. Viņš devās komandējumā uz Hjūstonas PwC, kur viņš apkalpoja nozīmīgus naftas un gāzes klientus. Viņš ir ACCA loceklis un CFA institūta loceklis. Igors ir precējies un viņam ir divas meitas.

Pjotrs Romanovskis pārņems CAE reģiona biznesa konsultāciju līdera amatu un savus darba pienākumus veiks Varšavā. Paralēli Pjotrs turpinās darboties kā attiecību partneris vairākiem svarīgiem banku un apdrošināšanas klientiem. Pjotrs pievienojās Polijas PwC 2011. gada aprīlī. Kā CAE reģiona finanšu pakalpojumu līderis viņš ir vadījis daudzus nozīmīgus reģiona klientu projektus. Pjotrs ir precējies un viņam ir meita.

Deivids Džons turpinās darboties kā CAE reģiona nodokļu un juridisko konsultāciju līderis, šo amatu ieņemdams kopš 2013. gada jūlija. Savus darba pienākumus viņš veiks Maskavā un turpinās vadīt projektus vairākiem svarīgiem reģiona un Krievijas klientiem. Pirms pievienošanās reģiona līderiem viņš darbojās kā nodokļu un juridisko konsultāciju līderis Krievijas PwC. Deivids ieradās CAE reģionā komandējumā no Lielbritānijas PwC. Viņš darbojās nodokļu vadības grupā Lielbritānijas uzņēmumam un arī kā Midlendas reģiona nodokļu līderis un Tirgu līderis vidējā tirgus sektorā. Deivids ir precējies un viņam ir dēls.

Pols Stjuarts darbosies kā Transformēšanas līderis un savus darba pienākumus veiks Prāgā. Viņam būs plašas pilnvaras attīstīt sadarbīgu kultūru, vienlaikus uzlabojot tirgus rādītājus. Pols arī vadīs iniciatīvas ar mērķi nostiprināt līderības un talantu attīstību CAE reģionā. Pols darbojas valdē kā rīkotājpartneris personāla jautājumos kopš 2013. gada janvāra. Viņš pievienojās PwC 2003. gadā un kopš tā laika ir darbojies kā partneris, kas atbild par Sanktpēterburgas biroju, kā nodokļu un juridisko konsultāciju līderis Čehijā, kā CAE reģiona nodokļu un juridisko konsultāciju personāla partneris, un kā globālais nodokļu un juridisko konsultāciju personāla partneris. Pols ir precējies un viņam ir divi bērni.

Pāvels Pepliņskis turpinās darboties kā operāciju vadības direktors un savus darba pienākumus veiks Maskavā. Viņš koncentrēsies uz reģiona darbības efektivitāti un palīgfunkciju transformēšanu. Reģiona operāciju vadības direktora amatu Pāvels ieņem kopš 2013. gada janvāra un darbojas arī kā operāciju vadības direktors Krievijā. Pāvels šajā amatā ienes plašu pieredzi, jo savā profesijā strādā jau 28 gadus un PwC – 19 gadus. Viņš ir bijis nodrošinājuma pakalpojumu līderis Polijā un Baltijas valstīs, un iepriekš arī patēriņa un rūpniecības preču sektora līderis Polijā. Kā klientu apkalpošanas partneris viņš ir vadījis daudzu Polijas un starptautisko klientu revīzijas. Pāvels ir precējies un viņam ir seši bērni.

Ādams Krasoņs no Olgas Grigieres-Sidonsas pārņems Polijas PwC rīkotājpartnera amatu. Pēdējo divu gadu laikā Ādams vada Polijas PwC nodrošinājuma pakalpojumu nodaļu. Iepriekš viņš vadīja telekomunikāciju, mēdiju un izklaides grupu, kā arī bija atbildīgs par ārpusrevīzijas nodrošinājuma pakalpojumu sniegšanu CAE reģionā.

Izmaiņas reģionā neietekmē situāciju Latvijas uzņēmumā, un PwC Latvija valdes priekšsēdētāja joprojām būs Zlata Elksniņa-Zaščirinska, kura valdes priekšsēdētājas amatā stājas 2013. gada 1. augustā un kļuva par pirmo vadītāju un valsts piederīgo Latvijas uzņēmuma vēsturē.