PwC pieļauj iespēju, ka jau 2025. gadā tradicionālo banku vairs nebūs

View this page in: English

Rīga, Latvija

2014. gada 15.jūlijā

Savā jaunākajā ziņojumā PwC atzīst, ka 2025.–2030. gadā tirgus ekonomika varētu mierīgi pastāvēt bez bankām to tradicionālā izpratnē.

Saskaņā ar ziņojumu Future Shape of Banking, paplašinās nebanku kredītdevēju iespējas sniegt banku pamatpakalpojumus, kā arī tiek mests izaicinājums mūsdienu banku līdzšinējās darbības modelim. Vienlaikus bankas saglabā savu spēku, balstoties uz atpazīstamību, uzkrāto pieredzi un regulējumu, lai gan to reputāciju negatīvi ir ietekmējusi finanšu krīze.

Finanšu darījumos uzticība un zīmols ir izšķiroši, un šī brīža pretestība pret alternatīvajiem banku pakalpojumu sniedzējiem daļēji rodas tikai no uzticības trūkuma viņu drošumam un reputācijai.

Regulatora loma šajā procesā būtiski pieaug, un tam ir jāpielāgo savi uzskati, prakse un attieksme, lai kontrolētu situāciju nozarē.

PwC finanšu pakalpojumu partneris Mailzs Kenedijs (Miles Kennedy) skaidro plašāk:

„Situācija vairs nav tāda kā agrāk, taču nepieciešamība pēc banku pakalpojumiem joprojām saglabājas. Uzņēmējdarbības vēsturē ir vērojami daudzi brīdinoši piemēri par to, kā tirgus līderi un ilggadējie spēlētāji zaudē savas priekšrocības, mainoties situācijai tirgū. Bankām joprojām ir virkne priekšrocību, un vienlaikus alternatīvie banku pakalpojumu sniedzēji cieš no uzticības trūkuma, taču nākotnes vārdā bankām būtu jāveic apjomīgas investīcijas, no jauna jāatklāj un jānostiprina sava loma sabiedrībā, kā arī jānodrošina likumdevēju atbalsta nepārtrauktība.” „Lielākās briesmas bankām ir zaudēt no sava redzesloka klientu darījumus par labu citiem spēlētājiem, tādējādi zaudējot izpratni par klientu uzvedību un pieļaujot savu zīmolu ietekmes vājināšanos. Jaunie nebanku kredītdevēji un tehnoloģiju attīstība metīs izaicinājumu banku esošajiem darbības modeļiem, un fundamentālas pārmaiņas ir neizbēgamas. Vienīgais jautājums ir, cik lielu daļu no banku tradicionālās teritorijas šie jaunie tirgus dalībnieki iekaros.

Citas būtiskas atziņas no ziņojuma:

  • Banku pakalpojumi pāries no fiziskās, taustāmās izplatīšanas uz tehnoloģijās balstītiem kanāliem.
  • Tehnoloģijām attīstoties, klientiem kļūs arvien vieglāk pāriet no bankām pie citiem pakalpojumu sniedzējiem.
  • Zīmoli varētu kļūt par banku vērtības galvenajiem noteicējiem – tām bankām, kuras veidos zīmolu, kas simbolizē uzticību, godaprātu, drošību un kvalitāti, būs lielākas iespējas atrisināt „darījuma izmaksu” jautājumu, klientiem izvēloties banku pakalpojumu veidu un sniedzēju.
  • Bankas varētu kļūt par iestādēm, kas koncentrējas uz tādu noguldījumu pārvaldīšanu, kuri nesasniedz garantēto noguldījumu robežu, un kas nodrošina ierobežotu vietējo kredītproduktu klāstu.
  • Arī regulatoriem ir jāpielāgo savi uzskati un attieksme, lai kontrolētu banku nozares mainīgo situāciju.

PwC partneris un ekonomiskās krīzes risinājumu līderis Kolins Breretons (Colin Brereton) skaidro:

„Šobrīd izskatās, ka banku regulatori visā pasaulē koncentrējas uz taktiskiem risinājumiem, bet banku un banku pakalpojumu nākotnes stratēģiskos mērķus aizēno politiskais izdevīgums un diskusija par to, ka bankas ir „par lielu, lai ciestu neveiksmi.” Ir vajadzīga lielāka skaidrība par regulatoru darba kārtību, un politikai jākoncentrējas uz banku pakalpojumu spēju pozitīvi ietekmēt tautsaimniecības izaugsmi.”

„Regulatoriem ir jāapzinās, ka banku pakalpojumi mainās un turpinās mainīties. Jomas, kuras atrodas ārpus regulatoru atbildības vai kurām tie šobrīd tikai viegli pieskaras, kļūs arvien svarīgākas, un regulatoriem nāksies pievērsties šīm jomām vai arī atzīt, ka tie ir pilnīgi gatavi sastapties ar krīzi vēlreiz”.