Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju aptauja enerģētikas nozarē

Enerģijas un sabiedrisko pakalpojumu nozaru aptauja

Jau divpadsmito gadu pēc kārtas PwC veic globālu aptauju, pētot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju tendences pasaulē enerģētikas nozarē. Šogad aptaujā piedalījās 72 vadības līmeņa pārstāvji no 43 valstīm. Šī gada izdevuma mērķis ir novērtēt, kādas ir galvenās paredzamās izmaiņas nozarē līdz 2030.gadam.

Aptaujas rezultāti parāda, ka būtiskākās izmaiņas noteiks jauno tehnoloģu izmantošana, kā arī jauns elektrības ražošanas, sadales, uzkrāšanas un izmantošanas veids. Nozares pārstāvji ir pārliecināti, ka 2030.gadā tiks izmantotas viedo tīklu tehnoloģijas, veidojot pamattīklu, kas nepieciešams, lai efektīvi līdzsvarotu dažādus enerģijas ražošanas avotus, nodrošinot elastīgu enerģijas ražošanu un savienojumus starp tīkliem vai enerģijas uzglabāšanas tehnoloģijām. Kopumā elektrības tirgus tendences parāda, ka ir paredzama pāreja no centralizētas uz jaunu enerģijas ekosistēmu, ar ne pilnīgi skaidri nodalītu elektrības ražošanu, pārvadi un sadali.

Aptaujātie uzņēmumu pārstāvji ir norādījuši, ka viena no galvenajām investīciju prioritātēm pēc ražošanas kapacitātes palielināšanas vai aizvietošanas, ir investīcijas pārvades un sadales tīklos, kā arī investīcijas viedajos tīklos un skaitītājos. Kā galvenos iemeslus viedo tīklu un skaitītāju ieviešanai un attīstībai, nozares pārstāvji min iespēju nokļūt tuvāk patērētājam, kā arī regulēt pieprasījumu tad, kad tas ir visaugstākais. Aktuāli ir tādi operacionāli ieguvumi kā tīkla uzticamības uzlabošana un operacionālo izmaksu samazināšana, tomēr viedo tehnoloģiju izmantošana nākotnē paredz arī vairākus ieguvumus un izaicinājumus.

Jauno tehnoloģiju izmantošanas ieguvums būs tīkla efektivitātes uzlabošana – automatizācija ļaus samazināt izmaksas, uzlabot kvalitāti, kā arī nodrošināt sadalītās ražošanas (distributed generation) optimālu izmantošanu. Ar šīm tehnoloģijām būs iespējams uzlabot sadarbību starp piedāvājuma un pieprasījuma tehnoloģijām un tādējādi arī sadarbību starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju uzņēmumiem un patērētājiem.

Kā izaicinājumu, divas trešdaļas aptaujāto, min patērētāju iesaisti jauno tehnoloģiju izmantošanā. Zema patērētāju iesaiste var mazināt viedo tehnoloģiju un efektīvu jaunās sistēmas izmantošanu. Aptuveni 70% no aptaujātajiem ir norādījuši, ka arī ilgtermiņu investīciju zemā atdeve patērētājiem, kā arī politikas atbalsta trūkums, būs galvenās barjeras jauno tehnoloģiju izmantošanai, tāpēc galvenie izaicinājumi nākotnē enerģijas un sabiedrisko pakalpojumu nozarē būs efektīva politikas ietvara izveide un investīciju piesaiste jauno tehnoloģiju ieviešanai.

Vairāk lasiet šeit (angliski).