PwC ieņēmumi 2012. gadā pieauguši, neskatoties uz ekonomikas nestabilitāti Eiropā

2012. gada 31. oktobris. Pasaules vadošais revīzijas un profesionālo konsultāciju uzņēmumu tīkls PwC finanšu gadu, kas beidzās 2012.gada 30.jūnijā, noslēdzis ar 31,5 miljardu ASV dolāru lieliem bruto ieņēmumiem, kas ir 8% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu.

Pagājušajā gadā PwC turpināja attīstīt savu darbaspēku, piesaistot talantīgus un kvalificētus cilvēkus un investējot to apmācībā. Šogad PwC uzsāka darba attiecības ar 20’500 augstskolu absolventiem, tādā veidā kļūstot par vienu no lielākajiem absolventu darba devējiem visā pasaulē. Nākamā gada laikā PwC uzņēmumos tiks pieņemts darbā un apmācīts vēl lielāks absolventu skaits.

2012. finanšu gadā PwC par 7% palielināja savu kopējo darbaspēka apjomu, kas tādejādi pirmo reizi sasniedza 180’000 cilvēku.

“PwC spēja palielināt ieņēmumus visos galvenajos tirgos izaicinošas ekonomikas apstākļos ir apliecinājums tam, ka klienti uzticas PwC darba kvalitātei, mūsu cilvēku spējām un PwC tīkla spēkam,” komentēja Dennis M. Nellijs (Dennis M Nally) PricewaterhouseCoopers International Ltd vadītājs.

"Mēs atrodamies globālās ekonomikas līdzsvarošanās vidū. Ekonomiskā izaugsme jaunattīstības tirgos turpinās apsteigt stabilāko ekonomiku paplašināšanās tempus. Šīs pārmaiņas pastiprina pastāvīgo nepieciešamību piesaistīt talantīgus, kvalificētus darbiniekus un pārliecināties, ka tie ir tieši tur, kur tie ir nepieciešami mūsu klientiem. Mēs esam apņēmušies veikt investīcijas, lai pieņemtu un noturētu labākos darbiniekus un konsekventi nodrošinātu augstākās kvalitātes pakalpojumus."

Revīzijas un uzņēmējdarbības nodrošinājuma pakalpojumu ieņēmumi visā PwC tīklā palielinājās par 3%, sasniedzot 14,9 miljardus ASV dolāru. PwC vispāratzītās un pasaulē lielākās revīzijas prakses stabilā izaugsme ir nozīmīgs devums šīs uzņēmējdarbības nostiprināšanā un revīzijas tirgus konkurētspējas paaugstināšanā. 2012. gadā PwC uzņēmumi turpināja ieguldīt revīzijas pakalpojumu atbalstā un attīstībā, lai veicinātu kvalitātes paaugstināšanos un padarītu to arvien atbilstošāku un reaģēt spējīgu uz investoru un kapitāla tirgu vajadzībām.

Vadības un finanšu konsultāciju pakalpojumu ieņēmumi PwC tīklā palielinājās par 17%, sasniedzot 8,7 miljardus ASV dolāru, ko galvenokārt veicināja pieprasījuma palielināšanās, tā kā klienti atzinīgi novērtēja PwC spēju ar plašo konsultāciju spektru viest būtiskas pārmaiņas no stratēģijas izstrādes līdz izpildei.

Pateicoties pārliecinošam sniegumam 2011.gadā, PwC uzņēmumu tīkla ieņēmumi nodokļu praksēs turpināja augt arī 2012.gadā, palielinoties par 8% un sasniedzot 7,9 miljardus. PwC nodokļu speciālisti aktīvi strādāja, sniedzot konsultācijas saistībā ar nodokļu ietekmi un riskiem, sakarā ar uzņēmumu aktīvu savas uzņēmējdarbības pielāgošanu, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar globalizāciju un izmaiņām piegādes ķēdēs.

Īpaši strauju ieņēmumu palielināšanos - par 13% piedzīvoja gan Ziemeļamerikas, gan Dienvidamerikas PwC uzņēmumi. Šis noturīgais pieaugums ir pārliecinoša snieguma sekas pagājušajā gadā, kas nostiprina PwC tirgus pozīcijas šajā reģionā.

Arī jaunattīstības tirgi Tuvajos Austrumos un Āfrikā piedzīvoja strauju ieņēmumu kāpumu par 15%, pateicoties PwC tīkla vienotībai un palielinātajām investīcijām šajā reģionā. 2012. gadā turpināja augt arī PwC uzņēmumi Āzijā, ieņēmumiem palielinoties par 8%.

Par spīti eirozonas neskaidrajām izaugsmes perspektīvām, PwC uzņēmumu tīkla ieņēmumi pieauga arī Eiropā. PwC uzņēmumi ziņoja par augstāku ieņēmumu pieaugumu salīdzinājumā ar pagājušo gadu: par 4% - Rietumeiropā, par 8% - Centrālajā un Austrumeiropā.

Latvijas uzņēmuma apgrozījums 2012. finanšu gadā salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir palielinājies par 21%, sasniedzot 4.7 miljonus latu (8.6 milj. ASV dolāru). "Tāpat kā globālie, arī PwC Latvijas uzņēmuma ieņēmumi ar katru gadu pieaug, un šogad tie ir sasnieguši ievērojamu kāpumu. Gan uzņēmuma ikdienas darbība, gan svarīgu lēmumu pieņemšana balstās uz vienotu stratēģiju, kuras pamatā ir ilgtspējīgas darbības nodrošināšana ne tikai savā, bet arī mūsu klientu uzņēmumos. Mūsu mērķis ir turpināt nodrošināt klientiem vienmēr pieejamu speciālistu atbalstu visās mūsu profesionālo pakalpojumu sfērās, tāpēc arī PwC Latvijas biroja galvenā vērtība ir uzņēmuma darbinieki, to izaugsme, profesionalitāte un motivācija sniegt vērtīgus padomus,” komentē PwC Latvijas uzņēmuma partneris Ahmeds Šarhs.