Kopējā nodokļu likme Latvijā turpina samazināties, taču patērētais laiks saistību kārtošanai ar valsti joprojām viens no ilgākajiem

2013. gada 9.decembris. Jaunākajā Pasaules Bankas, Starptautiskās Finanšu korporācijas un PwC sagatavotajā ziņojumā par nodokļu situāciju pasaulē secināts, ka kopējā nodokļu likme Latvijā turpina samazināties un šobrīd ir 35,9% – tas ir 11. zemākais rādītājs ES un EBTA reģionā. Latvijas nodokļu likme ir vismazākā arī Baltijas valstīs (Lietuvā 43,1% un Igaunijā 49,4%).
Valsts Nodokļu likme Maksājumi Patērētais laiks
Latvijā 35,9% 7 264
Igaunijā 49,4% 7 81
Lietuvā 43,1% 11 175
Vidēji ES un EBTA 41,1% 13,1 179
Vidēji pasaulē 43,1% 26,7 268

 

Šo vidējo nodokļa likmi Latvijā veido 4,9% UIN daļa, 27,3% darbaspēka nodoklis, savukārt 3,7% ir pārējie nodokļi. Patērētais laiks saistību nokārtošanai Latvijā joprojām ir viens no augstākajiem - 264 stundas, savukārt, veicamo maksājumu daudzums ir viens no mazākajiem Eiropā – tikai 7. Jāatzīmē, ka tik mazs maksājumu skaits citur Eiropā ir vien Igaunijai, Francijai un Maltai.

„Šie skaitļi salīdzinājumā ar Eiropu un pārējo pasauli uzskatāmi rāda to, ka Latvijas uzņēmēji nodokļos samaksā ievērojami mazāk un attiecīgi lielāku daļu ir spējīgi novirzīt sava biznesa tālākai attīstīšanai vai dividenžu izmaksai. Savukārt, ilgais laiks, kas nepieciešams saistību nokārtošanai un maksājumu veikšanai, liecina, ka valstij jāturpina samazināt administratīvās prasības un daudz plašāk jāskaidro nodokļu normas, tādējādi veicinot pareizu un savlaicīgu nodokļu nomaksu valsts budžetā,” ir pārliecināta PwC vadītāja Zlata Elksniņa–Zaščirinska.

Pētījums, kas tika veikts laikposmā no 2012. gada jūnija līdz 2013. gada jūnijam un aptver 189 pasaules valstis, atklāj, ka jau trešo gadu pēc kārtas visbiežāk sastopamā nodokļu reforma ir nodokļu iekasēšanas tiešsaistes sistēmu ieviešana vai to uzlabošana. Lielākajā daļā pasaules reģionu nodokļu apmēru samazināšanās ātrums palēninās un valstis turpina ieviest virkni regulējošu mehānismu, lai panāktu līdzsvaru starp nodokļu ieņēmumiem un ekonomikas stimulēšanu, kā arī vismaz 32 valstis laikposmā no 2012.g. jūnija līdz 2013.g.jūnijam ir spērušas soļus, lai uzņēmumiem atvieglotu nodokļu nomaksu.

„Ieņēmumu iestādes visā pasaulē veic pasākumus, lai modernizētu un padarītu efektīvākas maksājumu sistēmas. Nodokļu maksātāji 76 valstīs var iesniegt nodokļu atmaksu elektroniski no jebkuras vietas pasaulē. Jaunāko tehnoloģiju izmantošana publiskajos pakalpojumos palielina caurspīdīgumu un daudzām nodokļu iekasēšanas un pārraudzības iestādēm ļauj paplašināt nodokļu bāzi ar izdevīgu makroekonomisko ietekmi,” sacīja Augusto Lopez Klaros (Augusto Lopez Claros), Pasaules Bankas grupas globālo rādītāju un analīzes nodaļas direktors.

„Reformas šajā jomā ir būtiskas, un kā parāda šis pētījums, šeit nav runa tikai par ieņēmumu nodokļiem, bet arī par lēmumiem, kas tieši būtu apliekams ar nodokli un kā efektīvi veikt šo nodokļu iekasēšanu,” ziņojumu komentē Endrjū Pekmens (Andrew Packman), PwC Lielbritānijas uzņēmuma nodokļu konsultāciju nodaļas vadītājs.„Tendences starptautiskajā nodokļu vidē turpina iezīmēt biznesa globalizācija, konkurences palielināšanās starp valstīm nodokļu ieņēmumu jomā, kā arī pieaugošais nemateriālo ieguldījumu īpatsvars uzņēmumos, tostarp zīmolu vērtība, programmatūra un know how, kas šiem nosacījumiem pieprasa pielāgoties nodokļu sistēmām visā pasaulē”.

„Paying Taxes 2014” pētījumā tika vērtēti visi obligātie nodokļu maksājumi un iemaksas, kas jāveic vidēja lieluma uzņēmumam viena gada laikā. Novērtētie nodokļi un to nomaksa ietver uzņēmumu ienākuma nodokli, sociālās iemaksas un darbaspēka nodokļus, ko maksā darba devējs, īpašuma nodokļus, saistībā ar īpašumtiesību nodošanu maksājamos nodokļus, dividenžu nodokli, kapitāla pieauguma nodoklis, finanšu darījumu nodokli, atkritumu savākšanas nodokļus, transportlīdzekļu un ceļa nodokļus un citus mazākus nodokļus un nodevas.

Kopējā pētījuma „Paying Taxes 2014”vērtējumā Latvija pasaulē ierindojas 49. vietā, Igaunija 32.vietā, savukārt, Lietuva 56. vietā.

 

 

Lai iegūtu vairāk informācijas par pētījumu „Paying Taxes”, apmeklējiet www.pwc.com/payingtaxes.