Ar nodokļu reformām pasaulē turpina rosināt izaugsmes un ilgstošu ienākumu atgriešanos

2011.gada 10.novembris.

Saskaņā ar jauno Pasaules Bankas, IFC un PwC ziņojumu, valdības turpina reformēt savas nodokļu sistēmas. Kopumā 123 no 183 apskatītajām valstu ekonomikām ir ieviesušas ievērojamas regulatīvas izmaiņas kopš 2006.gada, lai samazinātu nodokļu slogu maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo valdības cenšas panākt uzņēmumu reģistrācijas pieaugumu un mazināt globālās ekonomikas lejupslīdes ietekmi.

Šodien publicētajā „Paying Taxes 2012” ziņojumā konstatēts, ka laika periodā no 2010.gada jūnija līdz 2011.gada maijam 33 valstu ekonomikās ir atvieglota nodokļu nomaksa un samazinātas likmes. Visvairāk nodokļu reformas bija saistītas ar plašāku elektronisko atskaites sistēmu pielietojumu nodokļu iekasēšanas iestādēs, kas tika ieviestas 23 valstīs, lai atvieglotu nodokļu administrēšanu. Elektroniskie iesniegumi un maksājumi samazina dokumentācijas apjomu, kā arī sniedz iespēju mērķtiecīgākai un uz riskiem balstītai pieejai, lai revidētu un novērtētu atbilstību, un palīdzētu novērst korupciju.

Paying Taxes 2012” ziņojumā novērtēti visi obligātie nodokļu maksājumi un iemaksas, kas jāveic vidēja lieluma uzņēmumam gada laikā. Novērtētie nodokļi un to nomaksa ietver uzņēmumu ienākuma nodokli, sociālās iemaksas un darbaspēka nodokļus, ko maksā darba devējs, īpašuma nodokļus, īpašuma nodošanas nodokļus, dividenžu nodokli, kapitāla pieauguma nodoklis, finanšu darījumu nodokli, atkritumu savākšanas nodokļus, transportlīdzekļu un ceļa nodokļus un citus mazākus nodokļus un nodevas.

Ziņojumā konstatēts, ka kopējā nodokļu likme maziem un vidējiem uzņēmumiem ir samazinājusies par 8,5% kopš 2006. gada, kas ir vairāk kā par vienu procentpunktu gadā. Šajā laika posmā par vairāk kā vienu dienu gadā ir samazinājies arī laiks (kopā 54 stundas), kas nepieciešams, lai izpildītu visas administratīvās prasības, samazinājies ir arī maksājumu skaits – tagad to ir par pieciem mazāk.

"Liels skaits reformu saistībā ar nodokļu administrēšanu liecina, ka uzņēmumiem draudzīgākas nodokļu sistēmas izveidošana ir ļoti aktuāls valdību jautājums," sacīja Pasaules bankas globālo mērījumu un analīzes nodaļas direktors Augusto Lopez Klaros (Augusto Lopez Claros). "Ja tās izveidotu vienkārši izpildāmas sistēmas, ir vairāk iespējams, ka uzņēmumi darbotos likumīgajā ekonomikā un nodrošinātu noturīgāku ienākumu avotu kā parādi vai pabalsti."

Globāli, vidējā kopējā nodokļa likme maza vai vidēja lieluma uzņēmumam ir 44,8 procenti no peļņas. Lai izpildītu visas nodokļu administrācijas prasības, vidēji jāveic 28,5 maksājumus un jāpatērē 277 stundas gadā.

"Valdības pārziņā ir nodokļu sistēmas attīstīšana, lai veicinātu uzņēmumu ieguldījumus un padarītu privāto sektoru par ekonomikas dzinēju, lai atgrieztos pie izaugsmes un labklājības," komentēja nodokļu partneris PwC Lielbritānijā Endrjū Pekmen (Andrew Packman), "nodokļu likmju samazināšana un to administrēšanas vienkāršošana palīdzētu uzņēmumiem koncentrēties uz viņu biznesa izaugsmi.”

PwC Latvijas uzņēmuma partnere Zlata Elksniņa – Zaščirinska komentē: „Vērtējot Latvijas pozīciju no nodokļu nomaksas viegluma, no pagājušā gada 45.vietas esam nokritušies uz 59. Apskatot kopējās nodokļu likmes Eiropā, jāsecina, ka Latvija ir saglabājusi nemainīgu – 8.vietu. Laiks, lai izpildītu visas administratīvās prasības ir samazinājies ļoti minimāli – pagājušā gadā tam bija nepieciešamas 293 stundas, bet šobrīd - 290. Atbilstoši publikācijas gatavošanas metodikai, „Paying Taxes 2012” ziņojums tika sastādīts, pamatojoties uz 2010. kalendārajā gadā spēkā esošajiem nodokļu normatīvajiem aktiem. Latvijas rezultāti liecina, ka Latvijas kopējā nodokļu likme (37.9%) joprojām ir zemāka par globālo vidējo likmi (44.8%) un par vidējo likmi Eiropas Savienībā (43.4%). Salīdzinājumam mūsu kaimiņvalstīs kopējā nodokļu likme pieauga: Lietuvā no 38.7% uz 43.9%, pietuvojoties ES vidējai likmei, un Igaunijā no 49.6% uz 58.6%, ievērojami pārsniedzot ES vidējo likmi”.

Plašākai informāciju par nodokļu nomaksu, apmeklējiet www.pwc.com/payingtaxes