PwC paziņojums: Nodokļu izmaiņas uzņēmumiem 2014.gadā – vai tiešām kompromiss?

Izskatot Finanšu ministrijas sagatavotos grozījumus likumā par UIN izmaiņām, mēs esam izsecinājuši, ka, likvidējot UIN nodokļa atlaidi zaudējumu pārnešanai uzņēmumu grupā, tiek likvidēta viena no retajām Latvijas uzņēmējdarbības nodokļu vides priekšrocībām. Lielākā daļa Latvijas lielāko uzņēmumu ir grupas uzņēmumi, un tieši šī atlaide ir kalpojusi par stimulu veidot daudznozaru grupas struktūras. Šo izmaiņu ieviešana signalizē par tiesiskās paļāvības principa potenciālu pārkāpumu, jo daudzi Latvijas uzņēmēji, kuri ir nodibinājuši uzņēmumu grupas, pēc šīs likuma normas izņemšanas, cietīs no naudas plūsmas problēmām, jo šī nodokļa piemērošanai ir tūlītējs efekts, kas būs jūtams uzreiz, samazinot pieejamo uzņēmuma naudas plūsmu, kā arī tiks būtiski ietekmēti pagātnē pieņemtie investīciju lēmumi. Tā kā par šīm izmaiņām publiskajā telpā nav bijis praktiski nekādu diskusiju, ir pamats uzskatīt, ka daudzi uzņēmumi nemaz neapzinās plānoto nodokļa izmaiņu ietekmi un sekas.

Mēs, kā PwC, gribētu aicināt gan likumdevējus, gan uzņēmējus iesaistīties publiskajā diskusijā un daudzpusēji izvērtēt plānotās izmaiņas nodokļu likumdošanā.

Tāpat mums nav pamata uzskatīt, ka piešķirtās nodokļu atlaides R&D centriem sasniegs izvirzīto mērķi – uzlabos šo centru attīstību, tādejādi veicinot zinātnes un inovāciju attīstību Latvijā. To uzņēmumu loks, kuru zinātniskās pētniecības centri ir reģistrēti Eiropas Savienībā, ir mazs, turklāt  nodokļu stimuli nav un nevar būt pamats biznesa izaugsmei un attīstībai. Lai attīstītu šo centru darbību, ir jādomā par „smadzeņu piesaisti”, iespējamu uzturēšanās atļauju piešķiršanu, kā arī atbilstošas infrastruktūras izveidi. Ir jābūt kaut kādai bāzei, pamatam, uz kā būtu iespējama inovatīvo centru sekmīga attīstība un kapacitātes pieaugums.

Mūsuprāt, pastāv arī citi pasākumi nodokļu ieņēmumu palielināšanai, piemēram cīņa ar nodokļu nemaksātājiem, kas sniegtu daudz lielāku pienesumu ekonomikai un tajā vislielākā loma ir jāieņem VID kā kontroles iestādei, kā arī ir nepieciešams efektīvs un proaktīvs kontroles darbs, lai apzinātu tos uzņēmumus, kas neievēro noteikumus.

Mēs aicinām likumdevēju un izmaiņu atbalstītājus racionāli izsvērt, vai tiešām šie grozījumi sevi attaisnos, kā arī izskatīt citu nodokļu atlaižu pārskatīšanu, piemēram, veicot ziedojumus. Vēlamies arī atkārtoti uzsvērt, ka nodokļu atlaides piešķiršana nekad nevar būt tehnoloģiju vai biznesa attīstošs instruments, bet tikai papildu labums.