PwC prezentēs Latvijas veselības aprūpes un farmācijas nozares pētījumu

Šā gada 13. septembrī Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO rīkotajā 8. Latvijas pacientu organizāciju konferencē „Veselība izaugsmei!” PricewaterhouseCoopers SIA prezentēs savu pētījumu par situāciju Latvijas veselības aprūpē un farmācijas nozarē.

Sadarbībā ar Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociāciju (SIFFA) 2013. gada pirmajā pusē veiktajā pētījumā Farmācijas nozares ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā ir izmantoti salīdzināmie dati no citām Eiropas valstīm, veikta situācijas modelēšana, salīdzinot veselības nozarē izvirzītos mērķus ar faktiskajām tendencēm, un secināts, ka Latvija var arī nesasniegt savu nosprausto sabiedrības veselības politikas mērķi.

Pētījums uzrāda tiešu saikni starp veselības aprūpes finansējumu un cilvēka mūža ilgumu. Komentējot pētījuma rezultātus, PwC vadošā partnere un valdes priekšsēdētāja Zlata Elksniņa-Zaščirinska aicina pievērst īpašu uzmanību tendencēm, ko atklāj pētījums:

„Tā kā sabiedrība Latvijā un citās Eiropas valstīs pakāpeniski noveco, ir nopietni jādomā, kā nākotnē nodrošināt veselu un darbspējīgu cilvēku sabiedrību, kurā būs pārsvarā gados vecāki cilvēki. Prognozes liecina, ka demogrāfiskā situācija Latvijā tikai turpinās pasliktināties un ilgtermiņā demogrāfiskās slodzes līmenis pieaugs gandrīz divkārt. Taču līdztekus papildu finansējuma piešķiršanai ir nopietni jāizvērtē, vai tas tiek efektīvi izlietots. Papildu resursus ir vērts ieguldīt tajās nozares komponentēs, kuras sabiedrībai sniedz augstu pievienoto vērtību, ir caurskatāmas un kurās var redzēt piešķirtā finansējuma izlietojumu.”

Pētījumā ir minēts, ka viens no galvenajiem veselības aprūpes attīstības priekšnosacījumiem ir attīstīta farmācijas nozare, jo veselības aprūpe nav iedomājama bez kvalitatīviem oriģinālmedikamentiem, kas nepieciešami gan preventīviem pasākumiem veselības saglabāšanā, gan primārās aprūpes nodrošināšanā.

Izdevumi par zālēm veido ievērojamu daļu no Latvijas kopējiem veselības aprūpes izdevumiem, lai gan zāļu cenas Latvijā jau tagad ir vienas no zemākajām Eiropas valstīs un Latvijā ir viens no lielākajiem pacienta līdzmaksājumiem (63%, PVO, PB, 2010).

Pētījuma galveno faktu kopsavilkums

  • Kopējie veselības aprūpes izdevumi (6,7% no IKP) ir vieni no zemākajiem Eiropā.
  • Valsts veselības aprūpes izdevumu īpatsvars kopējos veselības aprūpes izdevumos (61,1%) ir viszemākais Eiropā.
  • Sagaidāmais dzīves ilgums (73,5 gadi) ir viens no zemākajiem Eiropā.
  • Veselības aprūpes nozares finansējums 2013. gadā (3,13% no IKP) ir zemākais pēdējo septiņu gadu laikā.
  • Kompensējamo zāļu budžets 2013. gadā gan faktiskajos skaitļos (LVL 78,1 milj.), gan IKP sastāvā (0,49%) ir sarucis.
  • Izdevumi par zālēm (EUR 99 uz vienu iedz.) un vidējā zāļu cena (EUR 4,7) ir viena no zemākajām Eiropā.
  • Pacienta līdzmaksājums par zālēm (63%) ir visaugstākais no analizētajām Eiropas valstīm.

Par pētījumu

Pētījuma Farmācijas nozares ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā mērķis bija padziļināti izvērtēt zāles kā vienu no veselības nodrošināšanas komponentēm un veikt farmācijas nozares attīstības, problēmu un izaicinājumu analīzi, atspoguļojot kopsakarības un ietekmi uz Latvijas veselības aprūpē nosprausto mērķu sasniegšanu.

Par konferenci

SUSTENTO rīkotā 8. Latvijas pacientu organizāciju konference notiks šā gada 13. septembrī no plkst. 9 līdz 16 Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā Antonijas ielā 1, Rīgā. PwC pētījuma prezentācija ir plānota no plkst. 10:35 līdz 11:05.